• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΣΜΥΕ' | 3 Ιουνίου 2013, 11:20
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 2 παρ.1 γ) Για ποιο λόγο πρέπει να γίνεται περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της λεκάνης απορροής; Σε τι θα βοηθούσε η περιγραφή της ενασχόλησης των κατοίκων σε μια απόσταση 20km για παράδειγμα, από το προς οριοθέτηση υδατόρευμα; Θα πρέπει να εξειδικευτεί μόνο στα στοιχεία που επηρεάζουν την υδρολογική μελέτη της λεκάνης απορροής. Άρθρο 2 παρ.1 δ) «…την ενδεδειγμένη μελλοντική επέκταση των έργων διευθέτησης» Σχόλιο: Αυτό δεν μπορεί να γίνει στην περίπτωση τμηματικής οριοθέτησης