• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Παπαδόπουλος' | 24 Σεπτεμβρίου 2013, 10:26

    Παρ.2. Να διατυπωθεί σαφέστερα το «όποιον ορίσει αυτός» (ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου). Ο πρόεδρος της ΕΕΔΑ πρέπει να είναι πρωτοδίκης. Προτείνεται η διατύπωση «όποιον πρωτοδίκη ορίσει αυτός».