• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Παπαδόπουλος' | 24 Σεπτεμβρίου 2013, 10:13

    Παρ.3: Να διατυπωθεί σαφέστερα το «μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας». Προτείνεται να τροποποιηθεί σε «μετά από θετική εισήγηση της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας».