• Σχόλιο του χρήστη 'LEYTERHS' | 26 Σεπτεμβρίου 2013, 11:54

    (Συνέχεια) Η αρχή της ισότητας στην διοίκηση, ως θεμελιώδης Αρχή, συνεπώς εφαρμοζομένη, επιβάλλει την μή τροποποίηση που προτείνεται με την παρ. 2 του άρθρου 1, με το οποίο καταργείται η δεύτερη κρήση, σε χαρακτηρισμούς εκτάσεων. Επι 35 χρόνια , ο χαρακτηρισμός εκτάσεων κρινόταν σε περιπτώσεις αμφ/σεων, σε δύο στάδια. Τώρα προτείνεται να κρίνεται άπαξ. Βέβαια, αναγνωρίζεται η αγωνία του συντάκτη του νομοσχεδίου , να επισπευθεί η κατάρτιση των δασικών χαρτών, ενόψει του Εθνικού Κτηματολογίου. Η δόμηση όμως των ρυθμίσεων που συνδέουν το Εθνικό Κτηματολόγιο με τους Δασικούς Χάρτες και όχι πε τις αξιώσεις του Δημοσίου και των ιδιωτών, στα πλάισια της δασικής νομοθεσίας , είναι εσφαλμένη, και οφείλεται εν πολλοίς στην άγνοια που επικρατεί , όσον αφορά την σύνδεση ιδιοκτησιακού ζητήματος γαιών σε σχέση με την ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.