• Σχόλιο του χρήστη 'LEYTERHS' | 26 Σεπτεμβρίου 2013, 12:02

    Στην παρ. 1 του άρθρου4 όπως προτείνεται να προστεθεί,αγνοείται η παρ. 9 άρθου 45 ν.998/79.Επιβάλλεται η αναδιατύπωση της , ούτως ώστε να προστεθεί μετά την λέξη "ενεκρίθη" η διατύπωση "επέμβαση στα πλάισια του ν.998/79, έστω και εκ τών υστέρων, τηρουμένων των ουσιαστικών και διαδικαστικών προϋποθέσεών του". Στην παρ. 2 η διατύπωση " με την ανάκτηση της δασικής μορφής της καταστραφείσης εκτάσεως" αποδυναμώνει πλήρως την συνταγματική επιταγή άρθρου 117 παρ. 3 του Συντ/τος και πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε να διασφαλίζεται ότι η έκταση επιστρέφει ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΑΣΟΚΑΛΥΨΗΣ. Στην παρ. 3, η διατύπωση "ανακαλείται" πρέπει να συμπληρωθεί σε "ανακαλείται ή τροποποιείται" και η διατύπωση "εισήγηση της αρμόδιας δασικής Υπηρεσίας" πρέπει να αντικατασταθεί σε, " εισήγηση θετική ή αρνητική του οικείου Δασάρχου". Αφού δίνεται η δυνατότητα ανάκλησης , ο ακυρωτικός έλεγχος , πρέπει να δίνεται και στις περιπτώσεις που ο Γ.Γ.Περιφέρειας , απορρίπτει το αίτημα των πολιτών.