• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΣΗΣ' | 27 Σεπτεμβρίου 2013, 09:20

    ΣΧΟΛΙΑ* ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΟΡΙΣΜΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» * Ολόκληρο το κείμενο των σχολίων έχει παρατεθεί στο άρθρο 1. Ειδικά για το παρόν άρθρο αναφέρονται τα εξής: 1. Αρθρο 2 παρ. 2 νομοσχεδίου: Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 998/79. 2. Κατάργηση δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων. 3. Κάθε ανθρώπινη κρίση εγγυμονεί κινδύνους σφάλματος. Για τον λόγο αυτόν και για την προστασία των πολιτών η νομοθεσία προβλέπει και δεύτερο βαθμό διαιοδοσίας με ανώτερους και εμπειρότερους δικάζοντες, (Εφετείο για τα Δικαστήρια, Δευτεροβάθμια Επιτροπή για την Επίλυση Δασικών Αμφισβητήσεων). 4. Η κατάργηση του δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας συνεπάγεται βέβαια συντόμευση της διαδικασίας αλλά και λιγώτερη δικαιοσύνη και μεγαλύτερο κίνδυνο λάθους λειτουργώντας ασφαλώς εις βάρος των αδικουμένων διαδίκων. 5. Αξίζει, να σκεφτεί κανείς τον διάδικο, (πολίτη ή και το Δημόσιο!), που βρίσκεται ενώπιον καταφανώς εσφαλμένης απόφασης της πρωτοβάθμιας Επιτροπής και δεν έχει, που αλλού να προσφύγει, (εκτός από την πολυετή και δαπανηρή διαδικασία των ήδη υπερφορτωμένων διοικητικών Δικαστηρίων, που, όπως προεκτέθηκε δεν κρίνουν την ουσία, αλλά, αν ακυρώσουν την απόφαση, αναπέμπουν στην Επιτροπή). 6. ΠΡΟΤΑΣΗ: 7. Θα πρέπει το άρθρο 10 του ν. 998/1979 να παραμείνει ως έχει και να μην καταργηθούν οι Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων.