• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Καραβελάκης' | 2 Οκτωβρίου 2013, 11:00

    Στο άρθρο 45 Παράγραφος 3 εδάφιο 2 Επειδή τα κοιτάσματα Ορυκτών Πρώτων Υλών είναι χωροθετημένα από την φύση τα όποια έργα εκμετάλλευσης τους χωροθετούνται αναγκαστικά από τη θέση των κοιτασμάτων (εντός δάσους, δασικών εκτάσεων κλπ). Να προστεθεί στο δεύτερο εδάφιο ότι η γενική απαγόρευση δεν ισχύει και για τα έργα εκμετάλλευσης Ορυκτών Πρώτων Υλών. Παράγραφος 8 Προβλέπεται εκτός της καταβολής ανταλλάγματος χρήσης και αναδάσωση επιφάνειας ίσης έκτασης με την επέμβαση. Στην περίπτωση εκμετάλλευσης Ορυκτών Πρώτων Υλών οι ΑΕΠΟ που εκδίδονται επί των κατατιθεμένων ΜΠΕ ενέχουν θέση έγκριση επέμβασης και προβλέπεται αποκατάσταση της θιγόμενης περιοχής με αναδασώσεις εντόπιων ειδών. Επομένως ειδικά οι εκμεταλλεύσεις Ορυκτών Πρώτων Υλών έχουν να αναδασώσουν την διπλάσια επιφάνεια.