• Σχόλιο του χρήστη 'Π.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ' | 17 Οκτωβρίου 2013, 09:34

    α. Σύμφωνα με την καινούρια κατηγοριοποίηση του Ν.4178 όταν πρόκειται για αυθαίρετο προ του 1983 (Κατηγορία 2) ανεξαρτήτου χρήσης , δεν απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας αλλά μόνο αποτυπώσεις. Ωστόσο στο άρθρο 16 περί αυθαιρέτων κατασκευών ακινήτων δημοσίου ενδιαφέροντος στην παρ. 3 αναφέρει "..... Η μελέτη στατικής επάρκειας, όπου απαιτείται, εκπονείται υποχρεωτικώς πριν την έκδοση πιστοποιητικού ταυτότητας κτιρίου, κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010." . Πώς το ερμηνεύετε αυτό από τη στιγμή που αυτά τα ακίνητα από μόνα τους αποτελούν μια άλλη κατηγορία "... κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 2 του παρόντος... " ; Το όπου απαιτείται εγώ το καταλαβαίνω πριν ή μετά το 1983 μιας και θα έπρεπε να το εντάξουμε το ακίνητο στο γενικό πλαίσιο του νόμου. Δεν θα έπρεπε αυτό να αποσαφηνιστεί στην Υπουργική Απόφαση και να τεθεί ένα χρονικό όριο ελέγχου και σε αυτά τα κτίρια; β. Στην περίπτωση Β.β (περιπτώσεις εξαιρέσεων) i)θα έπρεπε να περιληφθούν στατικά ανεξάρτητες αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με χρήση συνάθροισης κοινού. (π.χ. προσθήκη κατ΄έκταση με αρμό- επέκταση παταριών- μεταλλικές κατασκευές). ii)Ίσως θα έπρεπε να ξαναδούμε την Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ για το Ν.4014/2011 η οποία είναι πιο αναλυτική από τα όρια που θέτει η Υ.Α. Εν τέλει αφού ο μηχανικός φέρει την ευθύνη , θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου, για να αποφευχθεί η σύγχυση ποιες περιπτώσεις περιλαμβάνονται ή όχι,σε κτίρια με οικοδομική άδεια να δηλώνει και να κρίνει ο μηχανικός αν απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας.