• Σχόλιο του χρήστη 'GAMESA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ' | 15 Ιανουαρίου 2010, 12:25

    Η προτεινόμενη τιμή ενέργειας από αιολικά πάρκα στη θάλασσα είναι κατά 54% μεγαλύτερη από αυτή που ισχύει σήμερα, χωρίς να παρέχεται κάποια αιτιολόγηση για την αύξηση αυτή, ενώ η σημερινή τιμή έχει αποδειχτεί αρκετά ικανοποιητική ώστε να προσελκύσει πολλές αιτήσεις. Με τη σημερινή τουλάχιστον τεχνολογία η ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα, όπως μεγάλα βάθη, περιορισμένο αιολικό δυναμικό κ.α. Όσα από αυτά τα έργα δεν είναι αποδοτικά, θα ήταν επιζήμιο για το σύνολο της ανάπτυξης των ΑΠΕ να καταστούν βιώσιμα μέσω της υπερβολικής αύξησης του ενεργειακού τους τιμολογίου. Αντίστοιχη έλλειψη αιτιολόγησης υφίσταται και για τα αιολικά πάρκα σε νησιά με έργα διασύνδεσης, όπου προσφέρεται η υψηλότατη τιμή της κατηγορίας των Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών προσαυξημένη μάλιστα κατά 25%. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει επιπλέον το θέμα ότι οι διασυνδέσεις νησιών είναι σημαντικά αναπτυξιακά έργα υποδομής και οφείλουν να σχεδιάζονται έτσι ώστε να εξυπηρετούν ευρύτερους στόχους με το ελάχιστο κόστος, όχι μόνο οικονομικό, αλλά και περιβαλλοντικό και κοινωνικό.