• Σχόλιο του χρήστη 'Σαμπαζιώτης Ευστάθιος' | 7 Μαρτίου 2014, 10:08

    Στα γενικά δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικού πόρου πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε υδρογεωλογική έκθεση μελέτη συντασσόμενη από γεωλόγο μελετητή κάτοχο μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 20 και όχι να μπαίνει αυτό στα ειδικά δικαιολογητικά αν και εφόσον αυτά ζητηθούν από την εκάστοτε διεύθυνση υδάτων. Οι διευθύνσεις υδάτων είναι υποστελεχωμένες χωρίς γεωλόγους και δεν δύνανται να γνωρίζουν τις περισσότερες φορές τι καταστάσεις επικρατούν στους εκάστοτε υδροφορείς που πρόκειται να αντληθούν. Επίσης είναι απαραίτητο να ζητείται υδρογεωλογική έκθεση με τα αποτελέσματα δοκιμαστικής άντλησης επι της γεωτρήσεως κατά την φάση της χορήγησης άδειας χρήσης νερού, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να βρεθεί η κρίσιμη και η εκμεταλλεύσιμη παροχή της γεώτρησης που δεν θα προκαλεί πρόβλημα στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Με εκτίμηση, Σαμπαζιώτης Ευστάθιος Γεωλόγος - Υδρογεωλόγος - Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία ΜSc