Άρθρο 15: Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VΙ, VΙΙ και VΙΙΙ που ακολουθούν.

 • Η ΔΕΥΑ Κέρκυρας αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την αδειοδότηση των υφιστάμενων υδροληψιών της διότι είναι αδύνατον να καλύψει τις απαιτήσεις του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου . Έχει διατυπώσει εγγράφως το πρόβλημα με το υπ’ αριθμ. 5240/4.9.2013 έγγραφό της προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ και την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και ηδη έχει συντάξει και σας στέλνει νέο σχετικό επίσημο έγγραφο που παρακαλούμε πολύ να λάβετε υπ’ όψιν σας στην τελική διατύπωση του Νόμου

 • Είμαστε μια ομάδα αγροτών και θα θέλαμε να αναφέρουμε τα κάτωθι:
  Δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας, ως ειδικούς επί του θέματος, απλά έχουμε «κουραστεί» τα τελευταία 3 χρόνια με τις αλλεπάλληλες αλλαγές και τροποποιήσεις, που γίνονται στις Άδειες Χρήσης Νερού.
  Ακούμε συνεχώς για αλλαγές που θα συμβάλλουν στην απλοποίηση της διαδικασίας και το μόνο που διαπιστώνουμε, είναι, η προσπάθεια κάποιων επαγγελματιών να διασφαλίσουν μερίδιο από την «πίτα» των αιτήσεων, φακέλων ή δηλώσεων ή όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε.
  Κατανοούμε ότι για μια νέα υδροληψία, χρειάζεται μελέτη και επίβλεψη ειδικού επιστήμονα. Αλλά προς Θεού, γιατί τόση γραφειοκρατία για υφιστάμενες υδροληψίες, για τις οποίες έχουν κατατεθεί στο παρελθόν χαρτιά και φακέλους σε διάφορες υπηρεσίες, όπως Δ/νσεις Εγγύων Βελτιώσεων, Δ/νσεις Γεωργίας, ΔΕΗ, κτλ.
  Διαβάσαμε σε προγενέστερα σχόλια, ότι χρειάζεται ειδικός επιστήμονας για να μετρήσει το βάθος μιας γεώτρησης π.χ.
  Λόγω της ραγδαίας αύξησης των κλοπών που παρατηρείται σε εξοπλισμούς υδροληψιών (βάνες, υποβρύχια, πίνακες, μανόμετρα, κλπ )οι πιο πολλές απ’ αυτές είναι καλυμμένες με σκυρόδεμα. Μπορεί να μας διευκρινήσει κάποιος ειδικός επιστήμονας, πως στο καλό θα μετρήσει το βάθος της γεώτρησης;
  Απλά θέλουμε να δείξουμε ότι μεταξύ θεωρίας και πράξης, πολλές φορές υπάρχει απόσταση. Ένας νέος νόμος οφείλει να διευκολύνει αφενός την Διοίκηση, αφετέρου δε, και αυτούς που τους αφορά. Πρωτίστως θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, την υπάρχουσα κατάσταση.
  Επίσης είναι γνωστό, ότι πολλοί κάτοχοι υδροληψιών, απέφευγαν ως τώρα να υποβάλλουν φάκελο χρήσης νερού, για καθαρά οικονομικούς λόγους. Οι μηχανικοί ζητούσαν από 300 ευρώ και πάνω. Οι συμβολαιογράφοι τα δικά τους. Τα υποθηκοφυλακεία επίσης το ίδιο. Στο τέλος, το κόστος σύνταξης ενός φακέλλου για άδεια χρήσης νερού υφιστάμενης υδροληψίας, υπέρβαινε το υποτιθέμενο πρόστιμο που θα πλήρωνε κάποιος που δεν θα την δήλωνε…..
  Ακόμη παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει πουθενά στην νέα ΚΥΑ, για την χρήση νερού προς άρδευση, η διάκριση μεταξύ επαγγελματιών αγροτών και μη επαγγελματιών. Όπως επίσης και η διάκριση μεταξύ αυτών που έχουν προγενέστερη άδεια γεώτρησης και των «παρανόμων». Όλες στο ίδιο τσουβάλι. Ίδια μεταχείρηση, ίδιο κόστος……
  Τέλος δεν έχει διευκρινιστεί από το Υπουργείο, τι θα συμβεί σε όσους τώρα καταθέτουν φακέλους με βάση τις προηγούμενες ΚΥΑ;
  Ευελπιστούμε σε έναν νέο νόμο, που θα απλοποιεί τις διαδικασίες και δεν θα επιβαρύνει οικονομικά τους πολίτες. Γιατί ως γνωστόν «λεφτά… δεν υπάρχουν».

 • 14 Μαρτίου 2014, 08:49 | Φορολογούμενος πολίτης

  Ενώ προαναγγέλλεται απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης, παρατηρώ π.χ. ότι στους αγωγούς μεταφοράς νερού, αναγκαιότητα αποτελεί η συγκέντρωση υπεύθυνων δηλώσεων των ιδιοκτητών εκτάσεων από όπου θα διέλθει το υδραγωγείο, ότι «επιτρέπουν την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου κατά το μέρος που τους αφορά …»

  Έχετε αναρωτηθεί πόσοι ιδιοκτήτες μπορεί να μεσολαβούν μεταξύ δυο κτημάτων (ενδεικτικό μήκος αγωγού 1000 μέτρων), με δεδομένη τη μικρή κατανομή κλήρου που επικρατεί στην ελληνική ύπαιθρο;
  Τι προβλέπεται στις περιπτώσεις που τα στοιχεία των γειτονικών ιδιοκτητών είναι άγνωστα ή διαμένουν στο εξωτερικό (;)

 • 14 Μαρτίου 2014, 08:58 | Παπαδημητρίου Νικόλαος

  1. Πως αποδεκνύεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δημοτικών υδροληψιών που λειτουργούν παλαιόθεν σε μη δασικές εκτάσεις? Να σημειωθεί ότι σε κανένα Δήμο δεν υπάρχουν συμβόλαια ιδιοκτησίας των εκτάσεων όπου υφίστανται έργα ύδρευσης.
  2. Αναφέρεται ότι δεν απαιτείται άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων αλλά μόνο άδεια χρήσης. Δηλαδή ο ενδιαφερόμενος θα εκτελεί το έργο και θα υπάρχει πιθανότητα να μην του χορηγηθεί άδεια χρήσης νερού? Επίσης θα μπορεί να ανορύξει γεώτρηση και ποτέ να μην αιτηθεί άδεια χρήσης νερού.
  3. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι απαιτείται μελετητής γεωλόγος αφού σύμφωνα με τα επαγγελματικά διακιώματα μόνο αυτός μπορεί να συντάξη την έκθεση αποτελεσμάτων της γεώτρησης για την έκδοση της άδειας χρήσης νερού.
  4. Θα πρέπει για την απλοποίηση των διαδικασιών και την επιτάχυνση της έκδοσης αδειών στην ίδια υπηρεσία να υποβάλλονται τα διακιολογητικά και να εκδίδεται η άδεια.

 • 14 Μαρτίου 2014, 01:18 | Άννα Μπατσή

  Για την απόκτηση άδειας χρήσης (στις περιτπώσεις των γεωτρήσεων), ακόμη και η προσκόμιση γεωλογικής τομής που απαιτούνταν μέχρι τώρα με την υπογραφή γεωλόγου…δεν απαιτείται?

  Συμφωνώ και με όσα αναφέρθηκαν για τις γεωλογικές-υδρογεωλογικές εκθέσεις σχετικά με την έκδοση άδειας εκτέλεσης και χρήσης.

 • 14 Μαρτίου 2014, 00:12 | Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης, ΠΔΜ

  Μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναφέρονται στα παραρτήματα, περιλαμβάνεται και η Έγκριση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, στις περιπτώσεις που το έργο εμπίπτει εν όλω ή εν μέρει σε περιοχή NATURA 2000 ή σε περιοχές προστασίας σύμφωνα με το ν. 3937/2011.
  Σημειώνουμε όμως, ότι η έκδοση τέτοιας απόφασης προβλέπεται μόνο στις περιπτώσεις των έργων τα οποία υπάγονται σε ΠΠΔ από τις Υπηρεσίες που εκδίδουν τις απαιτούμενες άδειες. Όταν την υπαγωγή στις ΠΠΔ την κάνει η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της εκάστοτε Περιφέρειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις η απόφαση υπαγωγής στις ΠΠΔ ενσωματώνει και την έγκριση της ΕΟΑ, ενώ για τα έργα Α κατηγορίας, η αξιολόγηση της ΕΟΑ, ενσωματώνεται στην ΑΕΠΟ.
  Συνεπώς, και έχοντας υπόψη τις διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 2 της προτεινόμενης ΚΥΑ, αυτό το δικαιολογητικό είναι περιττό.

 • 13 Μαρτίου 2014, 20:27 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Π

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
  §Α4. Η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 4. §1.3. της ΚΥΑ 17923 (ΦΕΚ 3071/Β/3-12-13), δεν απαιτείται στην περίπτωση της ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ΙΙΙ: ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΙΣ ΠΗΓΩΝ – ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ.

 • 13 Μαρτίου 2014, 20:55 | Άννα Μπατσή

  Στο Παράρτημα ΙΙ:

  Παρ Α2 (α): όπως έχει διατυπωθεί και από άλλα άτομα, ποιος θα καταγράψει τα υφιστάμενα έργα υδροληψίας σε απόσταση 500 μέτρων? Τι αξιοπιστία θα έχει αυτή η καταγραφή? Αφορά μόνο τα αδειοδοτημένα έργα?

  Πολλές φορές, ακόμη και οι μελετητές αδυνατούμε να γνωρίζουμε την πραγματική κατάσταση, γιατί μπορεί στην περιοχή να υπάρχουν βιοτεχνίες, μονάδες κτλ και να μην είναι εμφανείς οι υδροληψίες. Τότε τι κάνουμε? Χτυπάμε τις πόρτες να ρωτήσουμε?

  Θα έπρεπε να υπάρχει μία βάση δεδομένων στις υπηρεσίες (τουλάχιστον), τα αντίστοιχα προγραμματα επεξεργασίας τους και οι εκπαιδευμένοι υπάλληλοι, να είναι καταχωρημένες οι υδροληψίες (ακόμη και αυτές που είναι σε διαδικασία ελέγχου με τα υφιστάμενα δικαιώματα), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί να ελεγχθεί η περιοχή (σε όποια ακτίνα απαιτείται).

 • 13 Μαρτίου 2014, 15:47 | Κάντζαρης Βασίλειος

  Προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία θα ήταν σωστότερο η υποβολή των αιτήσεων να γίνει απευθείας στην αδειοδοτούσα αρχή και όχι με ενδιάμεσες «στάσεις» σε ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού. Το σύστημα της υποβολής των αιτήσεων στους ΟΤΑ έχει «κολλήσει» και δημιουργεί περαιτέρω καθυστέρηση.

 • 13 Μαρτίου 2014, 13:13 | Καπλανίδης Γεώργιος

  Είναι αυτονόητο ότι κατά την φάση έκδοσης άδειας εκτέλεσης υδροληπτικού έργου είναι απαραίτητη γεωλογική υδρογεωλογική μελέτη από γεωλόγο μελετητή με πτυχίο μελετών κατηγορίας 20. Στοιχεία όπως η θέση του προτεινόμενου έργου υδροληψίας (γεώτρηση), το βάθος,
  η δοκιμαστική άντληση , η κρίσιμη παροχή της γεώτρησης είναι απαραίτητα για να μην δημιουργείται πρόβλημα στο υδρολογικό ισοζύγιο και στις γειτονικές γεωτρήσεις. Επίσης τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα και για τις υφιστάμενες υδροληψίες έτσι ώστε να υπάρχει σωστή καταγραφή, ορθολογική χρήση και η σωστή διαχείρηση των υδάτινων πόρων.

 • 13 Μαρτίου 2014, 13:19 | Θεοφάνης Χατούπης

  ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙ

  Σχετικά με την παράγραφο Α1/α (ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) η αναφορά σε υφιστάμενα έργα και υδροληψίας σε ακτίνα 500m επισημαίνονται τα εξής:
  1. Είναι αδύνατη η σχετική αναφορά εφόσον δεν υπάρχει επίσημα βάση δεδομένων για τις καταγραφείσες υδροληψίες και σε σύστημα αναφορά συντεταγμένων.
  2. Οποιαδήποτε αναφορά στηρίζεται σε στοιχεία – πληροφορίες του φορέα υλοποίησης (δήμος, ιδιώτης κλπ) και στις παρατηρήσεις του μελετητή στην ύπαιθρο, ο οποίος αδυνατεί εφόσον δεν έχει στοιχεία να προσδιορίσει και να καταγράψει την παρουσία ή όχι γεώτρησης, φρέατος κλπ όταν μάλιστα αυτή βρίσκεται εντός ξένης ιδιοκτησίας. Το πρόβλημα μεγαλώνει σε περιοχές κοντά σε ημιαστικό ή αστικό ιστό όπου ενδεχόμενες υδροληψίες κρύβονται από κτίρια, περιφράξεις κλπ πόσο μάλλον και σε ακτίνα 500m!!!
  3. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να θεσπιστεί όταν στα στοιχεί των καταγεγραμμένων υδροληψιών του Ε.Μ.Σ.Υ. θα είναι ελεύθερα προσβάσιμα στο διαδίκτυο με συντεταγμένες σε κοινό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87, ώστε και ο φορέας – μελετητής να γνωρίζει αν η νέα θέση της υδροληψίας είναι σύμφωνη με τα ισχύοντα περιοριστικά και απαγορευτικά μέτρα της περιοχής. Η αναφορά στο ΕΜΣΥ θα πρέπει να συνοδεύεται και από σχετική ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου.

  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ξεκαθαρίζεται αν ανενεργές υδροληψίας λαμβάνονται υπόψη στα απαγορευτικά-περιοριστικά μέτρα.

  Σχετικά με την παράγραφο Β (ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:

  Θα πρέπει να γίνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η σύνταξη ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ-ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Πρόκειται για μία άστοχη παράληψη, καθώς είτε πρόκειται για υπόγειο είτε για επιφανειακό έργο υδροληψίας είναι αδιανόητη η μη καταγραφή των υφιστάμενων γεωλογικών – υδρογεωλογικών στοιχείων που καθορίζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του επικείμενου έργου (βάθος, διάμετρος, στάθμη υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, εκτιμώμενη παροχή, όρια λεκανών τροφοδοσίας πηγών, υπόγειο δυναμικό και παροχή πηγής κλπ).

  ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙΙ

  Σχετικά με την παράγραφο Α3 είναι άστοχος ο όρος «Τυχόν λοιπά τεχνικά στοιχεία/εκθέσεις» καθώς θα πρέπει να είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ στην οποία θα αναφέρεται από τον επιβλέποντα ΓΕΩΛΟΓΟ το τελικό βάθος της γεώτρησης, η διάμετρος διάτρησης – διεύρυνσης, η λιθολογική τομή της γεώτρησης, το είδος του υδροφόρου ορίζοντα (υπό πίεση, ελεύθερος, μερικώς υπό πίεση), το βάθος των υδροφόρων στρωμάτων, το βάθος τοποθέτησης των φιλτροσωλήνων, η στάθμη ηρεμίας, η στάθμη άντλησης, στοιχεία δοκιμαστικής άντλησης για τον προσδιορισμό βέλτιστης παροχής και προσδιορισμό των υδραυλικών παραμέτρων του υδροφορέα, ποιοτικά χαρακτηριστικά του υπόγειου νερού, η προτεινόμενη ισχύς αντλητικού συγκροτήματος και το είδος του (πομώνα, υποβρύχιο κλπ).

  Η σύνταξη της ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου, ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΥ ως επιβλέποντα κατασκευής του έργου και η υποβολή της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ θα πρέπει να είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, καθώς:
  1. είναι ο πλέον αρμόδιος για τον εντοπισμό της ορθότερης θέσης ανόρυξης με το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας (εντοπισμού υδροφορίας),
  2. έχει την σχετική εμπειρία για την επίβλεψη και ορθότερη εκτέλεση των εργασιών που θα εξασφαλίσουν τη βέλτιστη και μακροχρόνια λειτουργία του έργου και τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που τυχόν προκύπτουν,
  3. προστατεύει τον φορέα από άσκοπες ασύμφορες οικονομικά εργασίες,
  3. είναι ο πλέον αρμόδιος να ενημερώσει την υπηρεσία για τα νέα στοιχεία που αφορούν τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ώστε να ληφθούν υπόψη στα Σχέδια Διαχείρισης και μελλοντικές αναθεωρήσεις ή διορθώσεις.

  Σε συνέχεια των παραπάνω θα πρέπει το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με της Αποκεντρωμένες Δ/νσης Υδάτων να θεσπίσουν ειδικές προδιαγραφές των παραπάνω Υδρογεωλογικών και Γεωλογικών Μελετών.

  Σχετικά με την παράγραφο Β (ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ), για την περίπτωση Β1 (Υδρευτική)
  1. θα πρέπει να προσκομίζεται σχετική οικοδομική άδεια (νομιμοποίηση αυθαιρέτων κλπ) ώστε να αποφεύγονται υδροληψίες σε αυθαίρετες κατασκευές
  2. να επιτρέπεται ο διαχωρισμός της χρήσης σε πόση και λοιπές οικιακές χρήσεις, ώστε να μην ακυρώνονται η υδροληψία σε περίπτωση χημικής ανάλυσης νερού εκτός των προβλεπόμενων προδιαγραφών για κατανάλωση.

  Για την περίπτωση Β2 (Αγροτική) επισημαίνεται ότι:
  1. έχουν εντοπιστεί σοβαρά λάθη κυρίως ως προς τα χωρικά δεδομένα των εκτάσεων που έχουν καταγραφή στο ΟΣΔΕ και θα πρέπει τυχόν εντοπισμός τους με αφορμή της σχετική αδειοδότηση να απαιτεί την άμεση διόρθωσή τους.
  2. θα πρέπει να ζητείται σχετική βεβαίωση αδυναμίας άρδευσης από συλλογικό δίκτυο (φορέας ΤΟΕΒ, Δήμος κλπ), είτε λόγω απουσίας συλλογικού έργου είτε λόγω αδυναμίας κάλυψης πραγματικών αναγκών λόγω μη επάρκειας νερού, είτε λόγω μη δυνατότητας κάλυψης αρδευτικού νερού συγκεκριμένου χρονικού κύκλου ή χρονικής περιόδου.
  3. στην περίπτωση που μελετάται – σχεδιάζεται ή κατασκευάζεται μελλοντικό έργο θα πρέπει η νέα ή η υφιστάμενη αδειοδοτημένη υδροληψία, να εξετάζεται στα πλαίσια ενσωμάτωσης στο συλλογικό δίκτυο και η οποιαδήποτε κατάργησή της να αποτελεί την έσχατη λύση.

 • 13 Μαρτίου 2014, 13:22 | Κυριακίδης Ηρακλής

  Στο σχέδιο της ΚΥΑ: «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων, διαδικασία και όροι έκδοσης ή τροποποίησης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους», όπως δημοσιεύτηκε για δημόσια διαβούλευση και ειδικά στο κεφάλαιο που αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Παράρτημα ΙΙ, υπάρχει σοβαρή παράλειψη σχετικά με την Υδρογεωλογική Τεχνική Έκθεση.
  Είναι απορίας άξιον γιατί να αντικατασταθεί η Υδρογεωλογική Τεχνική Έκθεση η οποία προσδιορίζει όλα τα γεωλογικά – τεχνικά και εν δυνάμει περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά ενός ιδιαίτερα σοβαρού έργου (ιδιαίτερα υψηλού κόστους) εντός υπογείων υδροφόρων οριζόντων, από μια σύντομη τεχνική περιγραφή (?). Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ένα έργο ανέγερσης οικοδομής να επαφίεται σε μία σύντομη τεχνική περιγραφή ενός απλού κτίστη !!!! Φαντάζομαι πως θα ήταν το λιγότερο μη συμβατό προς τον κοινό νου. Ποίος ο λόγος λοιπόν να επαφίεται στην κρίση των εκάστοτε Περιφερειακών Δ/νσεων Υδάτων η σύνταξη της Υδρογεωλογικής Τεχνικής Έκθεσης για έργα που αφορούν την αξιοποίηση των πολύτιμων κατά τα άλλα υδατικών πόρων.
  Θα πρέπει η Υδρογεωλογική – Τεχνική Έκθεση για κάθε έργο αξιοποίησης υπόγειων υδάτων (υδρογεωτρήσεις, πηγάδια, υδρομαστεύσεις πηγών κλπ.) να είναι αναγκαία και απαραίτητη για πρακτικούς και ουσιαστικούς λόγους διαχείρισης των υδατικών πόρων.
  Εξάλλου ο νομοθέτης σωστά είχε προβλέψει την αναγκαιότητα της Γεωλογικής – Τεχνικής Έκθεσης (προς αποφυγή κακοτεχνιών και αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων) στην ΚΥΑ 43504/2005.
  Επίσης η καταγραφή των αποτελεσμάτων των εργασιών από την εκτέλεση των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων (γεωλογικά, υδρογεωλογικά υδραυλικά στοιχεία των υδροφορέων) από επιστήμονες που έχουν τα νόμιμα προσόντα, προσφέρει στην πολιτεία πολύτιμα και αξιόπιστα στοιχεία στα πλαίσια της διαχείρισης των υπόγειων υδάτων.

  Κυριακίδης Ηρακλής
  Γεωλόγος Μελετητής

 • Στο Παράρτημα ΙV (ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ), στην περίπτωση της ΑΙΤΗΣΗΣ (Α) στην ενότητα 5 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ) και πιο συγκεκριμένα στην 5.1 (Βασικές Κατηγορίες χρήσης) μεταξύ των χρήσεων αναφέρεται και η Γεωθερμία (Ενεργειακή Χρήση).
  Όμως, σύμφωνα με το Νόμο της Γεωθερμίας (Ν.3175/2003) και τις σχετικές Υ.Α. (πχ. ΥΑ περί Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών στο ΦΕΚ 1530/Β/7-11-2005) προβλέπεται η επανεισαγωγή των γεωθερμικών ρευστών μέσης και υψηλής θερμοκρασίας (Τ>25oC) στον ταμιευτήρα μετά την ενεργειακή τους χρήση, μέσω κατάλληλων γεωτρήσεων επανεισαγωγής. Συνεπώς η περίπτωση της γεωθερμίας δεν θα πρέπει να εμπίπτει στις κατηγορίες χρήσης νερού του Παραρτήματος ΙV.
  Όμως, δεν διασαφηνίζεται εάν πρόκειται για τη χρήση του ιδίου του γεωθερμικού ρευστού ή κάποιου γλυκού νερού (fresh water) το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται σε γεωθερμικές εφαρμογές. Π.χ. αν πρόκειται για το ρευστό λειτουργίας (γλυκό νερό) στο οποίο μέσω του εναλλάκτη θερμότητας μεταφέρεται η θερμότητα του γεωθερμικού ρευστού ή αν πρόκειται για ψυχρό νερό που χρησιμοποιείται σε πύργους ψύξης σε γεωθερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Όμως αυτό δεν διευκρινίζεται. Αλλά και στην περίπτωση που ισχύουν τα παραπάνω, η αναφορά για τις περιπτώσεις χρήσεων γλυκού νερού σε γεωθερμικές εφαρμογές και η παραπομπή σε καθεστώς αδειοδότησης χρήσης νερού θα πρέπει να γίνεται στο Νόμο για την αξιοποίηση της γεωθερμίας και όχι στην υπό διαβούλευση ΚΥΑ.
  Συνεπώς, η αναφορά στη γεωθερμία στο Παράρτημα IV είναι περιττή, αφού υπάρχει ο Ν. 3175/2003 που προβλέπει τα σχετικά με την ενεργειακή χρήση της γεωθερμίας.
  Γενικά, πάντως, η αναφορά της υπό διαβούλευση ΚΥΑ στη γεωθερμία δημιουργεί μάλλον σύγχυση.

 • Στο Παράρτημα Ι (ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ) και την Κατηγορία 4 (Ενεργειακή Χρήση) στην περίπτωση 4.3 αναφέρεται η Γεωθερμία.
  Όμως, σύμφωνα με το Νόμο της Γεωθερμίας (Ν.3175/2003) και τις σχετικές Υ.Α. (πχ. ΥΑ περί Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών στο ΦΕΚ 1530/Β/7-11-2005) προβλέπεται η επανεισαγωγή των γεωθερμικών ρευστών μέσης και υψηλής θερμοκρασίας (Τ>25oC) στον ταμιευτήρα μετά την ενεργειακή τους χρήση, μέσω κατάλληλων γεωτρήσεων επανεισαγωγής. Συνεπώς η περίπτωση της γεωθερμίας δεν θα πρέπει να εμπίπτει στις κατηγορίες χρήσης νερού του Παραρτήματος Ι.
  Όμως, δεν διασαφηνίζεται εάν πρόκειται για τη χρήση του ιδίου του γεωθερμικού ρευστού ή κάποιου γλυκού νερού (fresh water) το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται σε γεωθερμικές εφαρμογές. Π.χ. αν πρόκειται για το ρευστό λειτουργίας (γλυκό νερό) στο οποίο μέσω του εναλλάκτη θερμότητας μεταφέρεται η θερμότητα του γεωθερμικού ρευστού ή αν πρόκειται για ψυχρό νερό που χρησιμοποιείται σε πύργους ψύξης σε γεωθερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Όμως αυτό δεν διευκρινίζεται. Αλλά και στην περίπτωση που ισχύουν τα παραπάνω, η αναφορά για τις περιπτώσεις χρήσεων γλυκού νερού σε γεωθερμικές εφαρμογές και η παραπομπή σε καθεστώς αδειοδότησης χρήσης νερού θα πρέπει να γίνεται στο Νόμο για την αξιοποίηση της γεωθερμίας και όχι στην υπό διαβούλευση ΚΥΑ.

 • Στο Παράρτημα ΙV (ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ), στην περίπτωση της ΑΙΤΗΣΗΣ (Α) στην ενότητα 5 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ) και πιο συγκεκριμένα στην 5.1 (Βασικές Κατηγορίες χρήσης) μεταξύ των χρήσεων αναφέρεται και η Γεωθερμία (Ενεργειακή Χρήση).
  Όμως, σύμφωνα με το Νόμο της Γεωθερμίας (Ν.3175/2003) και τις σχετικές Υ.Α. (πχ. ΥΑ περί Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών στο ΦΕΚ 1530/Β/7-11-2005) προβλέπεται η επανεισαγωγή των γεωθερμικών ρευστών μέσης και υψηλής θερμοκρασίας (Τ>25oC) στον ταμιευτήρα μετά την ενεργειακή τους χρήση, μέσω κατάλληλων γεωτρήσεων επανεισαγωγής. Συνεπώς η περίπτωση της γεωθερμίας δεν θα πρέπει να εμπίπτει στις κατηγορίες χρήσης νερού του Παραρτήματος ΙV.
  Όμως, δεν διασαφηνίζεται εάν πρόκειται για τη χρήση του ιδίου του γεωθερμικού ρευστού ή κάποιου γλυκού νερού (fresh water) το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται σε γεωθερμικές εφαρμογές. Π.χ. αν πρόκειται για το ρευστό λειτουργίας (γλυκό νερό) στο οποίο μέσω του εναλλάκτη θερμότητας μεταφέρεται η θερμότητα του γεωθερμικού ρευστού ή αν πρόκειται για ψυχρό νερό που χρησιμοποιείται σε πύργους ψύξους σε γεωθερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Όμως αυτό δεν διευκρινίζεται. Αλλά και στην περίπτωση που ισχύουν τα παραπάνω, η αναφορά για τις περιπτώσεις χρήσεων γλυκού νερού σε γεωθερμικές εφαρμογές και η παραπομπή σε καθεστώς αδειοδότησης χρήσης νερού θα πρέπει να γίνεται στο Νόμο για την αξιοποίηση της γεωθερμίας και όχι στην υπό διαβούλευση ΚΥΑ.
  Συνεπώς, η αναφορά στη γεωθερμία στο Παράρτημα IV είναι περιττή, αφού υπάρχει ο Ν. 3175/2003 που προβλέπει τα σχετικά με την ενεργειακή χρήση της γεωθερμίας.
  Γενικά, πάντως, η αναφορά της υπό διαβούλευση ΚΥΑ στη γεωθερμία δημιουργεί μάλλον σύγχυση.

 • Παράρτημα III

  Στο άρθρο 2, παράγραφος 3.1 του παρόντος νομοσχεδίου προβλέπεται για νέα έργα κατηγορίας Α η έκδοση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου και χρήσης ύδατος, μετά την έκδοση ΑΕΠΟ, ήτοι προ της υλοποίησης του έργου.

  Παρ’ όλ’ αυτά, στο Άρθρο 5, παράγραφος 4 ορίζονται ως απαιτούμενα δικαιολογητικά το σύνολο των απαιτουμένων για άδεια εκτέλεσης έργου και για άδεια χρήσης ύδατος, που όπως αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ περιλαμβάνουν και βεβαίωση της αρχής έκδοσης άδειας λειτουργίας ότι το έργο τηρεί όλες τις λοιπές προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας.

  Είναι προφανές ότι η βεβαίωση αυτή δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί στην περίπτωση αίτησης για ενιαία άδεια εκτέλεσης έργου και χρήσης ύδατος, που υποβάλλεται προ της υλοποίησης του εν λόγω έργου.

  Προτείνεται η σχετική διευκρίνιση:
  Το δικαιολογητικό Α.5 του Παραρτήματος ΙΙΙ δεν ισχύει για αιτήσεις έκδοσης ενιαίας άδειας χρήσης και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδάτων.

 • Υπάρχει κάποια αντίφαση μεταξύ της περίπτωσης (β) της Παραγράφου 2 του Άρθρου 1 (Πεδίο Εφαρμογής) και της Κατηγορίας 5.2 (Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής) του Παραρτήματος Ι.
  Συγκεκριμένα,
  ενώ στην περίπτωση (β) της Παραγράφου 2 του Άρθρου 1 (Πεδίο Εφαρμογής) αναφέρεται ότι δεν απαιτείται άδεια χρήσης ή/και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και κατά συνέπεια δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης για τις ιαματικές πηγές, όπως αυτές ορίζονται στον ν.3498/2006 (Α΄230), εφόσον τηρείται η παράγραφος 5 του άρθρου 3 και η διαδικασία αναγνώρισης που περιγράφεται στο άρθρο 4, του νόμου αυτού,
  στην Κατηγορία 5.2 (Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής) του Παραρτήματος Ι μεταξύ των εγκαταστάσεων αναφέρονται τα «υδροθεραπευτήρια». Τα υδροθεραευτήρια χρησιμοποιούν νερά φυσικών πόρων που έχουν αναγνωρισθεί ως ιαματικοί.
  Ένα από τα δύο αυτά σημεία θα πρέπει να αλλάξει.
  Πιθανότατα να μην γίνεται αναφορά σε «υδροθεραπευτήρια» στην Κατηγορία 5.2 (Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής) του Παραρτήματος Ι.

 • Στο Παράρτημα Ι (ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ) και την Κατηγορία 4 (Ενεργειακή Χρήση) στην περίπτωση 4.3 αναφέρεται η Γεωθερμία.
  Όμως, σύμφωνα με το Νόμο της Γεωθερμίας (Ν.3175/2003) και τις σχετικές Υ.Α. (πχ. ΥΑ περί Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών στο ΦΕΚ 1530/Β/7-11-2005) προβλέπεται η επανεισαγωγή των γεωθερμικών ρευστών μέσης και υψηλής θερμοκρασίας (Τ>25oC) στον ταμιευτήρα μετά την ενεργειακή τους χρήση, μέσω κατάλληλων γεωτρήσεων επανεισαγωγής. Συνεπώς η περίπτωση της γεωθερμίας δεν θα πρέπει να εμπίπτει στις κατηγορίες χρήσης νερού του Παραρτήματος Ι.
  Όμως, δεν διασαφηνίζεται εάν πρόκειται για τη χρήση του ιδίου του γεωθερμικού ρευστού ή κάποιου γλυκού νερού (fresh water) το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται σε γεωθερμικές εφαρμογές. Π.χ. αν πρόκειται για το ρευστό λειτουργίας (γλυκό νερό) στο οποίο μέσω του εναλλάκτη θερμότητας μεταφέρεται η θερμότητα του γεωθερμικού ρευστού ή αν πρόκειται για ψυχρό νερό που χρησιμοποιείται σε πύργους ψύξους σε γεωθερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Όμως αυτό δεν διευκρινίζεται. Αλλά και στην περίπτωση που ισχύουν τα παραπάνω, η αναφορά για τις περιπτώσεις χρήσεων γλυκού νερού σε γεωθερμικές εφαρμογές και η παραπομπή σε καθεστώς αδειοδότησης χρήσης νερού θα πρέπει να γίνεται στο Νόμο για την αξιοποίηση της γεωθερμίας και όχι στην υπό διαβούλευση ΚΥΑ.

 • 13 Μαρτίου 2014, 11:28 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

  Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ παρ. Α6 θα πρέπει να γίνει εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής έγκρισης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για τις άδειες χρήσης νερού υφιστάμενων χρήσεων του άρθρου 2 παρ.2.
  Στο Παράρτημα ΙΙΙ, Β2.ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, η υποχρέωση υποβολής αντιγράφων των δηλώσεων ΟΣΔΕ της τελευταίας πενταετίας είναι υπερβολική, γραφειοκρατική, επιφέρει πρόσθετο κόστος και ταλαιπωρία στους παραγωγούς, χωρίς να προσφέρει ουσιαστικά δεδομένα. Θα πρέπει να υποβάλλεται μόνον η τελευταία υποβληθείσα δήλωση ΟΣΔΕ, εφόσον αυτή αποτελεί νομιμοποιητικό έγγραφο για την απόδειξη έννομου συμφέροντος του αιτούντα.
  Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V παρ.1, τα φωτοαντίγραφα νόμιμων τίτλων όπως τα συμβολαιογραφικά έγγραφα , ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία θα πρέπει να γίνονται δεκτά με τη συνοδεία Υπ. Δήλωσης η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων και να μην απαιτούνται υποχρεωτικά θεωρημένα αντίγραφα.

 • 13 Μαρτίου 2014, 11:07 | Μαρία Καλυβιώτη – Δήμος Οιχαλίας

  Λαμβάνοντας υπόψη : 1)το γεγονός ότι στις αιτήσεις για τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, οι δηλώσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών γίνονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία, προσεγγιστικά και κατ’ εκτίμηση του ιδιοκτήτη, 2)το γεγονός ότι οι νέες υδροληψίες οφείλουν να τηρούν τους περιορισμούς των κατά τόπων Σχεδίων Διαχείρισης και τις Κανονιστικές Διατάξεις, 3)το γεγονός ότι η παρουσία των γεωλόγων ως στελέχη στις Υπηρεσίες υποδοχής και στις Δ/νσεις Υδάτων είναι ελάχιστη, είναι φανερό ότι ρόλος των γεωλόγων μελετητών, οι οποίοι θα συντασσουν την υδρογεωλογική μελέτη, είναι επιτακτικός και όχι προαιρετικός. Ιδιαίτερα στην παρούσα φάση, που η χώρα δείχνει ότι επιθυμεί την σοβαρή και επιστημονική διαχείριση των Υδατικών Πόρων.

 • Παράρτημα V
  Προτείνεται η προσθήκη της σχετικής διευκρίνισης: Για τα υδροηλεκτρικά και αντλησοταμιευτικά έργα η Α.Ε.Π.Ο. (η οποία έχει και ισχύ έγκρισης επέμβασης) αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο κατοχύρωσης του χώρου υδροληψίας, όταν πρόκειται για δημόσιες εκτάσεις.

 • 13 Μαρτίου 2014, 10:43 | Μαρία Καλυβιώτη – Δήμος Οιχαλίας

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V(Νομιμοποιητικά έγγραφα). Δεδομένου ότι οι περισσότερες υδρευτικές υδροληψίες των Δήμων (κυρίως γεωτρήσεις), έχουν ανορυχθεί πριν την εφαρμογή των νόμων περί αδειοδότησης, η κατασκευή των γεωτρήσεων και των υδατοδεξαμενών που τις συνοδεύουν, έχουν πραγματοποιηθεί σε δημοτικές εκτάσεις, χωρίς παρόλαυτα την ύπαρξη τίτλων ιδιοκτησίας. Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στην παράγραφο 3 του παραρτήματος V, την απόφαση Δ.Σ. ως αποδεικτικό νομιμοποιητικό έγγραφο, για τις περιπτώσεις υδροληπτικού έργου εντός δημοτικού χώρου.

 • 13 Μαρτίου 2014, 09:41 | αβγ δεζ

  Στο Παράρτημα V, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, 2.5. «Για υδροληπτικά έργα από δημόσιο σημείο υδροληψίας, βεβαίωση παραχώρησης χρήσης της αρμόδιας δημόσιας αρχής.»

  Η διαδικασία παραχώρησης χρήσης για υδρευτικούς – αρδευτικούς σκοπούς για τις ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ γεωτρήσεις, του Ν.4061/12 έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 37, παραγρ. 1α). του Ν.4235/14 ο οποίος αναφέρει:
  «Οι Δήμοι ασκούν τη διαχείριση στα τμήματα των ακινήτων της παραγράφου 1 όπου έχουν διανοίξει γεωτρήσεις για αρδευτικούς ή υδρευτικούς σκοπούς. Ο Δήμος υποβάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και στον ΟΠΕΚΕΠΕ απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη…»
  Ο νόμος δεν αναφέρει καμία διαδιακασία παραχώρησης αλλά για τη «διαχείριση» των τμημάτων από τον οικείο Δήμο.
  Τι ακριβώς θα προσκομίσει ο χρήστης μιας ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ γεώτρησης στη διεύθυνση υδάτων, εφόσον δεν υπάρχει παραχώρηση ?

 • 13 Μαρτίου 2014, 08:17 | Θωμάς Μακεδών

  Προκαλεί έκπληξη ότι στα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Παράρτημα Ι και ΙΙ)δεν περιλαμβάνεται η Υδρογεωλογική Τεχνική Έκθεση.Η έκθεση αυτή ήταν μέχρι σήμερα απαραίτητη για την αδειοδότηση έργων υδροληψίας υπόγειων υδάτων ενώ με βάση το προτεινόμενο σχέδιο δεν είναι υποχρεωτική και επαφίεται στην κρίση των Περιφερειακών Δ/νσεων Υδάτων. Η έκθεση αυτή ήταν υποχρεωτική για πολύ ουσιαστικούς λόγους διαχείρισης των υδατικών πόρων συνολικά και ειδικά στα πλαίσια της εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60.
  Η σύνταξη έκθεσης για κάθε έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων (υδρογεωτρήσεις, πηγάδια, υδρομαστεύσεις πηγών κλπ.) είναι επιπλέον προϋπόθεση για τη δημιουργία του Μητρώου Υδρογεωτρήσεων. Η έκθεση αυτή περιέχει κρίσιμες πληροφορίες για το έργο υδροληψίας αλλά και πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε σχέδιο ή μοντέλο διαχείρισης υδατικών πόρων όπως:
  α)η λιθολογία και τα υτα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά των σχηματισμών που διατρήθηκαν,
  β) το είδος των υδροφορέων (καρστικοί, προσχωματικοί, ρωγμώδεις, μικτοί),
  γ) αν είναι ελεύθεροι, υπό πίεση, επικρεμάμμενοι κλπ.,
  δ) η παροχετευτικότητά τους, με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία,
  ε) το βάθος της στάθμης (χαμηλής και υψηλής περιόδου) αλλά και η ετήσια και υπερετήσια διακύμανση της,
  στ) η αλληλεπίδραση του έργου με άλλα υδροληπτικά έργα στην εγγύτερη περιοχή, καθώς και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο υπόγειο υδατικό δυναμικό και σε άλλα επιφανειακά νερά.
  Τέλος με βάση τα στοιχεία της Υδρογεωλογικής – Τεχνικής Έκθεσης και της δοκιμαστικής άντλησης θα προκύψουν τα τεχνικά στοιχεία του υδροληπτικού έργου (βάθος διάτρησης, βάθος τοποθέτησης φιλτροσωλήνων, τύπος και θέση αντλητικού συγκροτήματος, κρίσιμη παροχή και παροχή εκμετάλλευσης κλπ).
  Χωρίς όλα τα παραπάνω στοιχεία, είναι αδύνατη η εφαρμογή οποιουδήποτε σχεδίου διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής.
  Η αξιολόγηση της δυναμικότητας του υδροφόρου συστήματος θα πρέπει να αφορά το χρόνο έκδοσης της άδειας και όχι το παρελθόν και για να συμβεί αυτό είναι απαραίτητη η σύνταξη πρόσφατης υδρογεωλογικής μελέτης για το συγκεκριμένο έργο και για τη συγκεκριμένη περιοχή.
  Τα περί δήθεν αύξησης του κόστους με τη συμμετοχή γεωλόγου αποτελούν επικίνδυνους λαϊκισμούς που ισοδυναμούν με το να ισχυρίζεται κανείς ότι η επίσκεψη σε γιατρό για τη συνταγογράφηση φαρμάκων ή εξετάσεων αποτελεί περιττή επιβάρυνση και αυτό θα πρέπει να γίνεται από τον ίδιο τον ασθενή. Η παρουσία υπεύθυνου επιστήμονα Γεωλόγου στο σχεδιασμό, την επίβλεψη της κατασκευής και την καταγραφή των αποτελεσμάτων κάθε υδροληπτικού έργου είναι προς όφελος του ίδιου του ιδιοκτήτη – χρήστη του έργου, ο οποίος διαφορετικά θα είναι στο έλεος του κάθε εμπειροτέχνη γεωτρυπανιστή που έχει σα γνώμονα το προσωπικό του κέρδος και πολύ λίγο ενδιαφέρεται ή γνωρίζει για διαχείριση υδατικών πόρων και ορθολογική εκμετάλλευσή τους. Πολλά υδροληπτικά έργα και κυρίως υδρογεωτρήσεις και υδρομαστεύσεις πηγών εξαιτίας τέτοιων παραλείψεων παρουσιάζουν σοβαρές αστοχίες που οδηγούν σε σοβαρές απώλειες απόδοσης (50% ή και περισσότερο)ή και στην πλήρη αχρήστευσή τους. Η αμοιβή για τη σύνταξη μιας Υδρογεωλογικής – Τεχνικής Έκθεσης είναι ασήμαντη όταν συζητάμε για τη διασφάλιση έργων που κοστίζουν από μερικές χιλιάδες έως και δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
  Ο σωστός σχεδιασμός και η επίβλεψη της κατασκευής των έργων από υπεύθυνο Γεωλόγο αποτελεί αναγκαιότητα για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων μεγάλης σημασίας και κόστους ενώ η απουσία του ισοδυναμεί με την απουσία υπεύθυνου μηχανικού στο σχεδιασμό και την επίβλεψη κατασκευής ενός κτιρίου. Η κατασκευή τέτοιων έργων υδροληψίας ισοδυναμούν με την ανεξέλεγκτη δόμηση αυθαίρετων κτιρίων χωρίς τη συμμετοχή μηχανικού.
  Εξάλλου η συμμετοχή του Γεωλόγου στη διαδικασία αυτή, εκτός από τη διασφάλιση της σωστής κατασκευής του έργου υδροληψίας, αποτελεί και εγγύηση λογοδοσίας σε περιπτώσεις δήλωσης ανακριβών στοιχείων, μη τήρηση τεχνικών προδιαγραφών κλπ.

  Θωμάς Μακεδών
  Τεχνικός γεωλόγος PhD

 • 12 Μαρτίου 2014, 13:29 | Μιχάλης Φυτίκας

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Να απαλειφθεί εντελώς η περίπτωση 4.3 «Γεωθερμία» (και φυσικά οι σχετικές αναφορές σε όλα άρθρα της παρούσας ΚΥΑ) διότι στη γεωθερμία αυτό που αξιοποιείται και χρησιμοποιείται δεν είναι άμεσα το νερό αλλά η θερμότητα που εμπεριέχει.
  Όπως προαναφέρθηκε, η ενεργειακή χρήση επιφανειακών ή υπόγειων νερών δεν είναι δυνατόν να γίνει χωρίς θερμοκρασιακή μεταβολή και, εξαυτού, μεταβολή της χημικής του σύστασης. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να διευκρινιστεί και να καταστεί σαφές ότι οι γεωθερμικοί ταμιευτήρες, ανεξάρτητα από το βάθος που βρίσκονται δεν θα πρέπει να συγχέονται ως έννοια με τους ταμιευτήρες «ψυχρού» νερού (που χρησιμοποιείται κυρίως για άρδευση και ύδρευση), με τους οποίους συνήθως δεν υπάρχει καμία υδραυλική επικοινωνία.
  Επιπρόσθετα, τα γεωθερμικά ρευστά έχουν ούτως ή άλλως σχεδόν πάντα επιβαρυμένη ποιότητα (αυξημένη περιεκτικότητα σε άλατα) με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες εφαρμογές πλην των ενεργειακών.
  Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι για την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού υπάρχει εκτενής και πρόσφατη νομοθεσία. Ενδεικτικά αναφέρονται: ν. 3175/2003 (Αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις), ΥΑ Δ9Β/Φ166/οικ8411/ΓΔΦΠ2373/117/2005 ΦΕΚ Β’/635/12.5.2005, Δ9Β/Φ166/οικ1508/ΓΔΦΠ374/10/27.1.2004 ΦΕΚ208/Β/5.2.2004 (Χαρακτηρισμός Γεωθερμικών Πεδίων),Δ9Β/Φ166/οικ8411/ΓΔΦΠ2373/117/6.5.2005, ΦΕΚ635/Β/12.5.2005 (Όροι και διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού και της εν γένει διαχείρισης των γεωθερμικών πεδίων της Χώρας), Δ9Β/Φ166/ 12647/
  ΓΔΦΠ3557/193/8.7.2005 ΦΕΚ1012Β/13.7.2005 (Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίες των Γεωθερμικών Πεδίων της Χώρας)
  Η υπάρχουσα νομοθεσία καλύπτει πλήρως τα σχετικά θέματα έρευνας, διαχείρισης, μεταφοράς, κατασκευής τεχνικών έργων και γεωτρήσεων, επανεισαγωγής των γεωθερμικών ρευστών κλπ.
  Συνοψίζοντας, πιστεύουμε, ως Ένωση Γεωθερμικών Ελλάδας, ότι η παρούσα ΚΥΑ εμπλέκει τη γεωθερμία στις διαδικασίες χρήσης των απλών/κοινών νερών, κάτι που είναι εξαρχής λανθασμένο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει, με μία μικρή παρέμβαση, να αποσυρθούν οι σχετικές αναφορές στη γεωθερμία.

 • Για την αδειοδότηση κάθε νέου ή υφιστάμενου υδροληπτικού έργου πρέπει να είναι απαραίτητη η «Γεωλογική – Τεχνική Έκθεση» όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.
  Η Γεωλογική – Τεχνική Έκθεση κάθε εργοληπτικού έργου αξιοποίησης υπόγειων υδάτων (υδρογεωτρήσεις, πηγάδια, υδρομαστεύσεις πηγών κλπ.)είναι αναγκαία και απαραίτητη για ουσιαστικούς λόγους συνολικής διαχείρισης των υδατικών πόρων.
  Χωρίς την Γεωλογική – Τεχνική Έκθεση δεν είναι δυνατή η δημιουργία του Μητρώου Υδρογεωτρήσεων διότι προφανώς δεν θα υπάρχουν τα βασικά και αναγκαία στοιχεία για τη συμπλήρωσή του. Κατά συνέπεια, όλο το σύστημα ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης στα πλαίσια της διαχείρισης των υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής θα στερείται των βασικών δεδομένων και θα είναι ευάλωτο ως αναξιόπιστο.
  Η υπεύθυνη παρουσία Γεωλόγου στο σχεδιασμό, την επίβλεψη της κατασκευής και την καταγραφή των αποτελεσμάτων κάθε υδροληπτικού έργου είναι προς όφελος ουσιαστικό αλλά και οικονομικό και του ίδιου του ιδιοκτήτη – χρήστη του έργου. Πολλά υδροληπτικά έργα και κυρίως υδρογεωτρήσεις και υδρομαστεύσεις πηγών παρουσιάζουν μεγάλες κατασκευαστικές αστοχίες που φθάνουν σε απώλειες απόδοσης της τάξης του 50% ή και περισσότερο, μέχρι και την αχρήστευσή τους. Πρόκειται για έργα με κόστος μερικές χιλιάδες έως και δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
  Ο σωστός σχεδιασμός και η επίβλεψη της κατασκευής των έργων από υπεύθυνο Γεωλόγο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων μεγάλου ρίσκου και κόστους. Για την κατανόηση του θέματος ας συγκριθεί το θέμα με την αναγκαιότητα του μηχανικού στο σχεδιασμό και την επίβλεψη κατασκευής ενός κτιρίου ή τις καταστροφικές συνέπειες σε αυθαίρετα κτίρια που κατασκευάζονται χωρίς συμμετοχή μηχανικών.
  Ας αντιμετωπίσουμε το θέμα της διαχείρισης και προστασίας των υπόγειων υδατικών πόρων χωρίς λαϊκισμούς (περί αύξησης του κόστους της συμμετοχής γεωλόγου κλπ.) αλλά με σοβαρότητα και αξιπιστία.

 • 11 Μαρτίου 2014, 09:29 | Σαμπαζιώτης Ευστάθιος

  Είναι αδύνατον κατά την φάση έκδοσης άδειας εκτέλεσης ενός νέου έργου υδροληψίας να μην ζητείται υποχρεωτικά γεωλογική υδρογεωλογική μελέτη υπογεγραμμένη από γεωλόγο μελετητή με πτυχίο μελετών κατηγορίας 20. Με τι στοιχεία θα υποδειχθεί η θέση του προτεινόμενου έργου υδροληψίας (γεώτρηση) και το βάθος αυτού. Ακόμα κατά την φάση εκτέλεσης της γεώτρησης εάν δεν γίνει δοκιμαστική άντληση και τεχνική έκθεση από γεωλόγο πώς θα διαπιστωθεί η εκμεταλλεύσιμη και η κρίσιμη παροχή της γεώτρησης για να μην δημιουργείται πρόβλημα στο έργο και στις γειτονικές γεωτρήσεις. Πρέπει να είναι απαραίτητη η υδρογεωλογική μελέτη της περιοχής που πρόκειται να εκτελεστεί το έργο για να διαπιστώνονται τα διαθέσιμα και τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα και να μεγιστοποιείται έτσι και η πιθανότητα επιτυχίας και καλής λειτουργίας του έργου υδροληψίας.

 • 9 Μαρτίου 2014, 20:33 | Ντόντος Παναγιώτης

  Παράρτημα ΙΙ. Α. Γενικά Δικαιολογητικά. Α1.α)σύντομη τεχνική περιγραφή…
  Στην ΚΥΑ 43504/2005 προβλέπονταν γεωλογική έκθεση. Δεν κατανοώ γιατί αντικαθίσταται από σύντομη τεχνική περιγραφή την οποία θα την κάνει ποιος; Ο ιδιοκτήτης. Ποιος θα αποφασίσει το βάθος μιας γεώτρησης; Ο γεωτρυπανιστής; Γιατί χρειαζόμαστε μηχανικό για ένα σπίτι και δεν απευθυνόμαστε απ’ ευθείας στον μπετατζή και στον χτίστη; Τι κερδίζει το κράτος από την εξαφάνιση του κλάδου των γεωλόγων; Μειώνει άραγε το κόστος στον πολίτη που θέλει να κάνει ένα έργο υδροληψίας; Η πρακτική δείχνει ότι το κόστος στον πολίτη από κακοσχεδιασμένα και κακοεκτελεσμένα έργα από τους ιδιώτες γεωτρυπανιστές λόγω έλλειψης προδιαγραφών αλλά και επίβλεψης εκτέλεσης του έργου είναι πολλαπλάσιο για τον πολίτη. Να μην αναφέρω το κόστος στο περιβάλλον π.χ. σε παραθαλάσσιες περιοχές όπου οι γεωτρυπανιστές που πληρώνονται με το μέτρο για να δείξουν επιτυχία στη γεώτρηση κατεβαίνουν αρκετά κάτω από τη στάθμη της θάλασσας για να δει ο αδαής ιδιοκτήτης ‘ποσότητες’.
  Θα πρέπει να προβλέπεται και στην άδεια εκτέλεσης έργου γεωλογική έκθεση με συγκεκριμένες προτάσεις τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου (ελλείψει τεχνικών προδιαγραφών για ιδιωτικά υδροληπτικά έργα) αλλά και έκθεση επίβλεψης του εκτελεσθέντος έργου όπως ακριβώς γινόταν με την 43504/2005.

 • 9 Μαρτίου 2014, 20:38 | Ντόντος Παναγιώτης

  Παράρτημα ΙΙ. Α. Γενικά Δικαιολογητικά. Α1.α)….με αναφορά σε υφιστάμενα έργα υδροληψίας σε ακτίνα 500 μέτρων.
  Ποιος θα κάνει αυτή την αναφορά; Ο ιδιοκτήτης; Και τι θα αναφέρει; Θα πρέπει να ξέρει τι γίνεται σε ακτίνα μισού χιλιομέτρου από το χωράφι του; Η μήπως θα κάνει αναφορά ο μελετητής του ο οποίος δεν προβλέπεται κιόλας να υπάρχει; Με βάση ποια στοιχεία; Έχουν στοιχεία οι αρμόδιες διευθύνσεις υδάτων και μάλιστα διαθέσιμες προς το κοινό; Έχει κάποιος από τους εισηγητές της συγκεκριμένης ΚΥΑ βγει να καταγράψει υφιστάμενες υδροληψίες σε ακτίνα 500 m από προτεινόμενη θέση υδροληψίας σε αστικό περιβάλλον; Έχει βγει να καταγράψει σε αγροτική περιοχή όπου προβλέπονταν ελάχιστη απόσταση για νέα άδεια 50 m με αποτέλεσμα σε ακτίνα 500 m να έχω καταγράψει 32 υδροληψίες; Τι νόημα έχει αυτή η αναφορά και με τι περιεχόμενο αφού θεωρητικά όσοι έχουν υδροληψία υποχρεούνται να την δηλώσουν στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας;

 • 9 Μαρτίου 2014, 20:19 | Ντόντος Παναγιώτης

  Παράρτημα ΙΙ. Α. Γενικά Δικαιολογητικά. Α2.α)….καθώς και τα υφιστάμενα έργα υδροληψίας σε ακτίνα 500 μέτρων.
  Έχει κάποιος από τους εισηγητές της συγκεκριμένης ΚΥΑ βγει να καταγράψει υφιστάμενες υδροληψίες σε ακτίνα 500 m από προτεινόμενη θέση υδροληψίας σε αστικό περιβάλλον; Έχει βγει να καταγράψει σε αγροτική περιοχή όπου προβλέπονταν ελάχιστη απόσταση για νέα άδεια 50 m με αποτέλεσμα σε ακτίνα 500 m να έχω καταγράψει 32 υδροληψίες; Τι νόημα έχει αυτή η καταγραφή αφού θεωρητικά όσοι έχουν υδροληψία υποχρεούνται να την δηλώσουν στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας; Με τι ακρίβεια πρέπει να γίνει αυτή η καταγραφή; Από ποιόν; Τον ιδιοκτήτη ή τον μελετητή ο οποίος δεν προβλέπεται κιόλας; Αν δεν υπάρχει αυτή η καταγραφή τι επιπτώσεις υπάρχουν;
  Είναι ανούσιο να υπάρχει τέτοιος όρος για την έκδοση άδειας, χωρίς επιπτώσεις για κάποιον που δεν το κάνει και χωρίς συγκεκριμένες προδιαγραφές και αρμόδιο επιστήμονα. Το κράτος δεν κερδίζει τίποτα γιατί οι όποιες πληροφορίες δοθούν θα είναι αναξιόπιστες (π.χ. συντεταγμένες γειτονικών υδροληψιών) και ταυτόχρονα κάνει πιο πολύπλοκη τη διαδικασία. Θα υπήρχε ίσως νόημα για να καταγραφούν υδροληψίες που δεν έχουν δηλωθεί αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει από κατάλληλο επιστήμονα με συγκεκριμένες προδιαγραφές ακρίβειας και συγκεκριμένες επιπτώσεις για ψευδή δήλωση.
  Θα πρέπει να υπάρξει και να θεσμοθετηθεί ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ που θα είναι αρμόδιος για την αδειοδότηση και θα φέρει την ευθύνη με τον εκάστοτε ιδιοκτήτη σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων.

 • 9 Μαρτίου 2014, 20:33 | Ντόντος Παναγιώτης

  Παράρτημα ΙΙ. Α. Γενικά Δικαιολογητικά.
  Δεν προβλέπονται όπως στην ΚΥΑ 43504/2005 δικαιολογητικά για ορισμένες περιπτώσεις όπως π.χ. οικοδομικές άδειες για υδρευτικές γεωτρήσεις. Αν κάποιος έχει αυθαίρετο δικαιούται να ανορύξει γεώτρηση για υδρευτική χρήση;

 • 9 Μαρτίου 2014, 20:25 | Ντόντος Παναγιώτης

  Παράρτημα ΙΙ. Α4 και Α5.
  Είναι σωστό να ζητούνται αυτά τα έγγραφα εάν και εφόσον το προτεινόμενο έργο εμπίπτει σε αυτές τις περιοχές όμως ούτε οι υπηρεσίες υποδοχής έχουν το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδομή για να ελέγξουν κατά τη διαδικασία ελέγχου πληρότητας του φακέλου, ούτε ο εκάστοτε ιδιοκτήτης μπορεί από μόνος του να ξέρει ώστε να φροντίσει να συμπληρώσει επαρκώς τον φάκελό της αίτησης του. Δεν κατανοώ για ποιο λόγο δεν προβλέπονται οι κατάλληλοι επιστήμονες επαγγελματίες που να αναλαμβάνουν την έκδοση των αδειών φέροντας και την ευθύνη έναντι του κράτους αλλά και του ενδιαφερόμενου. Τι θα γίνει όταν ο υπάλληλος στην υπηρεσία υποδοχής φοβούμενος μην τυχόν εμπίπτει η περιοχή σε NATURA ή αρχαιολογικό χώρο αρχίσει και ζητάει βεβαιώσεις από αρχαιολογίες ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες; Μειώνουμε ή αυξάνουμε την γραφειοκρατία;
  Με την ύπαρξη και θεσμοθέτηση ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΕΩΛΟΓΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ που θα είναι αρμόδιος για την αδειοδότηση μπορεί άνετα να αποφορτίστει ο τεράστιος όγκος δουλειάς των υπηρεσιών και να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος, γνώστης του αντικειμένου και όχι απλώς ο εκάστοτε ιδιοκτήτης.

 • 9 Μαρτίου 2014, 20:13 | Ντόντος Παναγιώτης

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
  – Να συγκεντρωθούν και να αξιολογηθούν κατά τη διάτρηση όλα τα γεωλογικά δεδομένα (λιθοστρωματογραφικά, υδρογεωλογικά στοιχεία) που θα βοηθήσουν στην πλήρη κατανόηση του υδρογεωλογικού καθεστώτος και στον ακριβή προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του.
  Τα παραπάνω είναι αποκλειστικό αντικείμενο γεωλόγου σύμφωνα με το Π.Δ. 344/2000 και αντικείμενο της επίβλεψης του έργου. Θα πρέπει λοιπόν να συμπληρωθεί στη διατύπωση ότι η συγκέντρωση και αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων θα γίνεται από αρμόδιο επιστημονικό προσωπικό (γεωλόγο).

 • 9 Μαρτίου 2014, 20:07 | Ντόντος Παναγιώτης

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  Ενώ ως νομιμοποιητικά έγγραφα αναφέρονται στην αρχή και σωστά συμβόλαια ή συμφωνητικά μίσθωσης στη συνέχεια αναφέρεται ότι ελλείψει αυτών μπορεί να κατατεθεί και ΟΣΔΕ ή αντίγραφο Ε9 ή Υ.Δ.
  Από τη στιγμή που δεν υπάρχει σε πλήρη ανάπτυξη κτηματολόγιο ή περιουσιολόγιο και στα Ε9 και ΟΣΔΕ για διάφορους λόγους (π.χ. επιδοτήσεις δικαιούχων, δήλωση στο Ε9 εκτάσεων από κληρονομιά χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συγκληρονόμοι) ο καθένας δήλωνε ότι ήθελε χωρίς έλεγχο, υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των νόμιμων τίτλων και των δηλώσεων (ΟΣΔΕ, Ε9). Επίσης υπάρχει αναντιστοιχία στις δηλωμένες εκτάσεις. Τι θα λαμβάνεται λοιπόν υπόψη αφού τα ΟΣΔΕ είναι κατά δήλωση και πολλές φορές αναληθή;

 • 8 Μαρτίου 2014, 20:35 | Ναγκούλης Αθανάσιος Γεωλόγος

  Κρίνοντας θετικά το Σχέδιο της ΚΥΑ, οι παρακάτω παρατηρήσεις και αναφορές αφορούν εκείνες τις παραγράφους των παραρτημάτων όπου μικρές διορθώσεις θα εξυπηρετούσαν αφενός καλύτερα τους πολίτες – χρήστες και αφετέρου οι Υπηρεσίες Υδάτων θα τροφοδοτούνταν με αξιόπιστα πρωτογενή στοιχεία και δεδομένα ώστε τα Διαχειριστικά Σχέδια να είναι λειτουργικά.
  Ειδικότερα ανα παράρτημα αναφέρεται:
  Παράρτημα Ι. Βασικές κατηγορίες χρήσης νερού.
  Πολύ σωστά μελετημένη η νέα κατηγοροποίηση. Επιτέλους αφαιρέθηκε από τον πίνακα Ι της προηγούμενης ΚΥΑ 43504/2005 η «Πυρασφάλεια» από την κατηγορία της Βιομηχανικής Χρήσης.
  Παράρτημα ΙΙ Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης Υδατικού πόρου.
  Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ η αίτηση κατατίθεται στην Υπηρεσία υποδοχής (ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού), λόγω των διατάξεων του Ν 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη …..», όπου στην παράγραφο (ε) του άρθρου 4 τροποποιείται ο Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης …….. Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα μεταβάλλεται το άρθρο 209. Σε συνδυασμό με την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ το 85% των ΟΤΑ Α΄ βαθμού περίπου έχουν χαρακτηριστεί ως «μειονεκτικοί – ορεινοί» και συνεπώς τους δύνεται η δυνατότητα να είναι Υπηρεσία υποδοχής για «εξέταση αιτήσεων για την χορήγηση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων. Η διαδικασία αυτή και η εκχώρηση της αρμοδιότητας στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού (Δήμους) εμφανίζει αδυναμίες και δυσλειτουργία λόγω υποστελέχωσης, ελλιπούς ενημέρωσης, αδυναμίας ελέγχου, και τελικά αύξηση της γραφειοκρατίας. Με την εμπειρία εφαρμογής τα δυο τελευταία χρόνια διαπιστώνεται ότι οι Υπηρεσίες υποδοχής (ΟΤΑ) αποτελούν την Υπηρεσία 1ου ελέγχου ενώ οι Δ/νσεις Υδάτων ξαναελέγχουν και πάλι τα δικαιολογητικά ως Υπηρεσία 2ου ελέγχου. Οι καθυστερήσεις για την έκδοση μιας άδειας χρήσης υπερβαίνουν το έτος.
  Το παράδοξο όμως, όπου και με την παρούσα ΚΥΑ δεν διορθώνεται, είναι ότι ενώ η ΑΙΤΗΣΗ για έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου ή άδειας χρήσης νερού με τα δικαιολογητικά κατατίθεται σε Υπηρεσία του Α ή Β βαθμού Αυτοδιοίκησης, η απάντηση (απόφαση του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης) θετική ή αρνητική εκδίδεται από την Δ/νση Υδάτων. Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής να υπάρχουν φάκελοι για το ίδιο θέμα σε δύο Υπηρεσίες διαφορετικού βαθμού. Θα ήταν προτιμότερο η διαδικασία να ολοκληρωνόταν από μια Υπηρεσία «μία στάση».
  Στο Α4 του ιδίου παρατήματος αιτείται η σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών…………….. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προστεθεί το αναγραφόμενο στην παράγραφο 1.3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 17923 (ΦΕΚ 3071/Β/3-12-13) «ΠΠΔ για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 2ης ομάδας Υδραυλικά έργα» όπου κατά λέξη αναφέρεται «η γνωμοδότηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας δεν απαιτείται στην περίπτωση της Υποομάδας ΙΙΙ Υδρομαστεύσεις πηγών – Υδρογεωτρήσεις».
  Παράρτημα ΙΙΙ Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας χρήσης νερού
  Θετική η διευκρίνιση στο Α5. Πάντα υπήρχε πρόβλημα με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες με αποτέλεσμα η Υπηρεσία που εκδίδει την άδεια λειτουργίας να ζητά ως προαπαιτούμενο την έκδοση πρώτα της άδεις χρήσης νερού, ενώ η Δ/νση Υδάτων να ζητά πρώτα την άδεια λειτουργίας για να εκδώσει την άδεια χρήσης νερού.
  Παράρτημα ΙV Αίτηση
  Με την προσθήκη της Σύντομης Τεχνικής Περιγραφής (παράγραφος 7), η αίτηση δεν παρουσιάζει ατέλειες. Όμως εάν δεν συνοδεύεται από Γεωλογική Τεχνική Έκθεση, τουλάχιστον όταν αναφερόμαστε σε υδρομαστεύσεις πηγών ή υδρογεωτρήσεις, είναι αδύνατον να υπάρξουν αξιόπιστα στοιχεία ως προς την Εκμεταλλεύσιμη Παροχή την Ειδική παροχή των υδροφόρων, την Στάθμη ηρεμίας σε καθορισμένη χρονική στιγμή ή και τη Στάθμη άντλησης.
  Σημειώνεται ότι η ΑΙΤΗΣΗ δεν είναι Υπεύθυνη Δήλωση γιαυτό και το (βεβαιώνεται αρμοδίως το γνήσιο της υπογραφής) δεν πρέπει να είναι απαιτητό. Άλλωστε θα μπορούσε να προστεθεί στο μέρος Β ΔΗΛΩΣΗ μια παράγραφος (ε) όπου να αναφέρει ότι «τα παραπάνω στοιχεία που αναγράφονται στην ΑΙΤΗΣΗ είναι αληθή». Επισημαίνεται ότι η προσθήκη του γνησίου της υπογραφής για πρώτη φορά προτάθηκε στις αιτήσεις για τα «Υφιστάμενα Δικαιώματα Χρήσης νερού» και δημιούργησε προβλήματα στους πολίτες που προσκόμιζαν την ΑΙΤΗΣΗ για το γνήσιο υπογραφής στα Αστυνομικά Τμήματα όπου δεν θεωρούσαν το γνήσιο της υπογραφής στην ΑΙΤΗΣΗ παρά μόνο στην Υπεύθυνη Δήλωση. Επίσης δεν είναι λειτουργικό όταν συνυπογράφουν πολλοί χρήστες.
  Παράρτημα V Νομοποιητικά έγγραφα
  Το θεωρημένο αντίγραφο νόμιμου τίτλου όπως το συμβολαιογραφικό έγγραφο και το επικυρωμένο από δημόσια αρχή, είναι πλεονασμός. Με βάση το άρθρο 11 του Ν 2690/99 (ΦΕΚ 45/Α/99) «Κώδικας Διοικητικής διαδικασίας ……» το Ν 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005) και την ΔΙΣΚΠΟ /Φ22/5583/22-3-2005) του Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δεν επικυρώνονται έγγραφα που εκδίδουν συμβολαιογράφοι ή δικηγόροι ή προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις ή έγγραφα των ΝΠΙΔ. Με την ίδια απόφαση τα απλά φωτοαντίγραφα διοικητικών εγγράφων που υποβάλλονται στη Διοίκηση συνοδευόμενα από Υπ. Δήλωση όπου βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων, τότε τα έγγραφα αυτά γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά.
  Άλλωστε έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου «Διοικητικές Απλουστεύσεις – καταργήσεις …….» του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπου στο άρθρο 1 καταργείται η επικύρωση των εγγράφων καθώς και η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των συναλλαγών τους με το Δημόσιο.
  Παράρτημα VΙ Όροι αδειών εκτέλεσης έργου αξιοποίησης Υδατικών Πόρων και χρήσης νερού
  Στους Ειδικούς Όρους για την κατασκευή Υδρογεωτρήσεων αναφέρεται η συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων καθαρά υδρογεωλογικού αντικειμένου όπως (λιθοστρωματογραφία – υδρογεωλογικά στοιχεία) που μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση του υδρογεωλογικού μοντέλου και να προσδώσουν ενεργό δυναμική στο Σχέδιο Διαχείρισης. Δεν αναφέρεται όμως από ποιόν θα γίνει η συλλογή των στοιχείων στην φάση κατασκευής της υδρογεώτρησης. Πιθανότατα εννοείται ο «Επιβλέπων του έργου» όπως μνημονεύεται στην παράγραφο 6 της Απόφασης του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο παράρτημα VII. Τα πρωτογενή στοιχεία που συλλέγονται στη φάση κατασκευής είναι καθοριστικά για τον μελλοντικό σχεδιασμό και θα πρέπει η συλλογή τους και η επεξεργασία να γίνεται από επιστήμονα με συναφές γνωστικό αντικείμενο, που στην περίπτωση των ως άνω υδρομαστευτικών έργων (υδρογεωτρήσεων) είναι ο Γεωλόγος και όχι από τον εμπειροτέχνη κατασκευαστή.
  Η προσθήκη μιας επιπλέον παραγράφου στο άρθρο 5 της ΚΥΑ που εξετάζεται, όπου θα αναφέρεται ότι: «Ο έχων την επίβλεψη της κατασκευής ενός έργου που έχει νομίμως αδειοδοτηθεί (επιβλέπων), συντάσσει και υπογράφει έκθεση εργασιών. Ο επιβλέπων είναι επιστήμονας και έχει όλα τα νόμιμα προσόντα σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία». Η προσθήκη αυτή θα μπορούσε να αναβαθμίσει ποιοτικά την ίδια την κατασκευή με υποχρεωτική επίβλεψη, αλλά και να εγγυηθεί την εγκυρότητα των στοιχείων που θα προσκομιστούν στις Υπηρεσίες Υδάτων.

  Ναγκούλης Αθανάσιος
  Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων (Παράρτημα Β Ελλάδας)

 • 7 Μαρτίου 2014, 10:08 | Σαμπαζιώτης Ευστάθιος

  Στα γενικά δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικού πόρου πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε υδρογεωλογική έκθεση μελέτη συντασσόμενη από γεωλόγο μελετητή κάτοχο μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 20 και όχι να μπαίνει αυτό στα ειδικά δικαιολογητικά αν και εφόσον αυτά ζητηθούν από την εκάστοτε διεύθυνση υδάτων. Οι διευθύνσεις υδάτων είναι υποστελεχωμένες χωρίς γεωλόγους και δεν δύνανται να γνωρίζουν τις περισσότερες φορές τι καταστάσεις επικρατούν στους εκάστοτε υδροφορείς που πρόκειται να αντληθούν. Επίσης είναι απαραίτητο να ζητείται υδρογεωλογική έκθεση με τα αποτελέσματα δοκιμαστικής άντλησης επι της γεωτρήσεως κατά την φάση της χορήγησης άδειας χρήσης νερού, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να βρεθεί η κρίσιμη και η εκμεταλλεύσιμη παροχή της γεώτρησης που δεν θα προκαλεί πρόβλημα στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.

  Με εκτίμηση,

  Σαμπαζιώτης Ευστάθιος
  Γεωλόγος – Υδρογεωλόγος – Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία ΜSc