• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχάλης Φυτίκας' | 15 Ιανουαρίου 2010, 13:41

    Πρόταση για το άρθρο 5, & 2 (τιμολόγηση ενέργειας): στ. η γεωθερμική ενέργεια από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη του 0,5 MW να εξισωθεί με τις αντίστοιχες τιμές της αιολικής, δηλαδή να είναι 250€/MWh ζ. για τους σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ από 0,5 έως 5 MW η τιμή για το διασυνδεδεμένο σύστημα και τα μη διασυνδεδεμένα νησιά να είναι ενιαία και ίση με 250€/MWh. η. για σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 5 MW, η ίδια τιμή που προτείνεται για το διασυνδεδεμένο σύστημα: 87,84€/MWh, ενώ για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά: 99,44€/MWh