• Σχόλιο του χρήστη 'Ντόντος Παναγιώτης' | 9 Μαρτίου 2014, 20:07

    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ενώ ως νομιμοποιητικά έγγραφα αναφέρονται στην αρχή και σωστά συμβόλαια ή συμφωνητικά μίσθωσης στη συνέχεια αναφέρεται ότι ελλείψει αυτών μπορεί να κατατεθεί και ΟΣΔΕ ή αντίγραφο Ε9 ή Υ.Δ. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει σε πλήρη ανάπτυξη κτηματολόγιο ή περιουσιολόγιο και στα Ε9 και ΟΣΔΕ για διάφορους λόγους (π.χ. επιδοτήσεις δικαιούχων, δήλωση στο Ε9 εκτάσεων από κληρονομιά χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συγκληρονόμοι) ο καθένας δήλωνε ότι ήθελε χωρίς έλεγχο, υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των νόμιμων τίτλων και των δηλώσεων (ΟΣΔΕ, Ε9). Επίσης υπάρχει αναντιστοιχία στις δηλωμένες εκτάσεις. Τι θα λαμβάνεται λοιπόν υπόψη αφού τα ΟΣΔΕ είναι κατά δήλωση και πολλές φορές αναληθή;