• Σχόλιο του χρήστη 'Ντόντος Παναγιώτης' | 9 Μαρτίου 2014, 20:25

    Παράρτημα ΙΙ. Α4 και Α5. Είναι σωστό να ζητούνται αυτά τα έγγραφα εάν και εφόσον το προτεινόμενο έργο εμπίπτει σε αυτές τις περιοχές όμως ούτε οι υπηρεσίες υποδοχής έχουν το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδομή για να ελέγξουν κατά τη διαδικασία ελέγχου πληρότητας του φακέλου, ούτε ο εκάστοτε ιδιοκτήτης μπορεί από μόνος του να ξέρει ώστε να φροντίσει να συμπληρώσει επαρκώς τον φάκελό της αίτησης του. Δεν κατανοώ για ποιο λόγο δεν προβλέπονται οι κατάλληλοι επιστήμονες επαγγελματίες που να αναλαμβάνουν την έκδοση των αδειών φέροντας και την ευθύνη έναντι του κράτους αλλά και του ενδιαφερόμενου. Τι θα γίνει όταν ο υπάλληλος στην υπηρεσία υποδοχής φοβούμενος μην τυχόν εμπίπτει η περιοχή σε NATURA ή αρχαιολογικό χώρο αρχίσει και ζητάει βεβαιώσεις από αρχαιολογίες ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες; Μειώνουμε ή αυξάνουμε την γραφειοκρατία; Με την ύπαρξη και θεσμοθέτηση ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΕΩΛΟΓΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ που θα είναι αρμόδιος για την αδειοδότηση μπορεί άνετα να αποφορτίστει ο τεράστιος όγκος δουλειάς των υπηρεσιών και να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος, γνώστης του αντικειμένου και όχι απλώς ο εκάστοτε ιδιοκτήτης.