• Σχόλιο του χρήστη 'Ντόντος Παναγιώτης' | 9 Μαρτίου 2014, 20:33

    Παράρτημα ΙΙ. Α. Γενικά Δικαιολογητικά. Δεν προβλέπονται όπως στην ΚΥΑ 43504/2005 δικαιολογητικά για ορισμένες περιπτώσεις όπως π.χ. οικοδομικές άδειες για υδρευτικές γεωτρήσεις. Αν κάποιος έχει αυθαίρετο δικαιούται να ανορύξει γεώτρηση για υδρευτική χρήση;