• Σχόλιο του χρήστη 'Ντόντος Παναγιώτης' | 9 Μαρτίου 2014, 20:19

    Παράρτημα ΙΙ. Α. Γενικά Δικαιολογητικά. Α2.α)….καθώς και τα υφιστάμενα έργα υδροληψίας σε ακτίνα 500 μέτρων. Έχει κάποιος από τους εισηγητές της συγκεκριμένης ΚΥΑ βγει να καταγράψει υφιστάμενες υδροληψίες σε ακτίνα 500 m από προτεινόμενη θέση υδροληψίας σε αστικό περιβάλλον; Έχει βγει να καταγράψει σε αγροτική περιοχή όπου προβλέπονταν ελάχιστη απόσταση για νέα άδεια 50 m με αποτέλεσμα σε ακτίνα 500 m να έχω καταγράψει 32 υδροληψίες; Τι νόημα έχει αυτή η καταγραφή αφού θεωρητικά όσοι έχουν υδροληψία υποχρεούνται να την δηλώσουν στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας; Με τι ακρίβεια πρέπει να γίνει αυτή η καταγραφή; Από ποιόν; Τον ιδιοκτήτη ή τον μελετητή ο οποίος δεν προβλέπεται κιόλας; Αν δεν υπάρχει αυτή η καταγραφή τι επιπτώσεις υπάρχουν; Είναι ανούσιο να υπάρχει τέτοιος όρος για την έκδοση άδειας, χωρίς επιπτώσεις για κάποιον που δεν το κάνει και χωρίς συγκεκριμένες προδιαγραφές και αρμόδιο επιστήμονα. Το κράτος δεν κερδίζει τίποτα γιατί οι όποιες πληροφορίες δοθούν θα είναι αναξιόπιστες (π.χ. συντεταγμένες γειτονικών υδροληψιών) και ταυτόχρονα κάνει πιο πολύπλοκη τη διαδικασία. Θα υπήρχε ίσως νόημα για να καταγραφούν υδροληψίες που δεν έχουν δηλωθεί αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει από κατάλληλο επιστήμονα με συγκεκριμένες προδιαγραφές ακρίβειας και συγκεκριμένες επιπτώσεις για ψευδή δήλωση. Θα πρέπει να υπάρξει και να θεσμοθετηθεί ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ που θα είναι αρμόδιος για την αδειοδότηση και θα φέρει την ευθύνη με τον εκάστοτε ιδιοκτήτη σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων.