• Σχόλιο του χρήστη 'Ντόντος Παναγιώτης' | 9 Μαρτίου 2014, 20:33

    Παράρτημα ΙΙ. Α. Γενικά Δικαιολογητικά. Α1.α)σύντομη τεχνική περιγραφή… Στην ΚΥΑ 43504/2005 προβλέπονταν γεωλογική έκθεση. Δεν κατανοώ γιατί αντικαθίσταται από σύντομη τεχνική περιγραφή την οποία θα την κάνει ποιος; Ο ιδιοκτήτης. Ποιος θα αποφασίσει το βάθος μιας γεώτρησης; Ο γεωτρυπανιστής; Γιατί χρειαζόμαστε μηχανικό για ένα σπίτι και δεν απευθυνόμαστε απ’ ευθείας στον μπετατζή και στον χτίστη; Τι κερδίζει το κράτος από την εξαφάνιση του κλάδου των γεωλόγων; Μειώνει άραγε το κόστος στον πολίτη που θέλει να κάνει ένα έργο υδροληψίας; Η πρακτική δείχνει ότι το κόστος στον πολίτη από κακοσχεδιασμένα και κακοεκτελεσμένα έργα από τους ιδιώτες γεωτρυπανιστές λόγω έλλειψης προδιαγραφών αλλά και επίβλεψης εκτέλεσης του έργου είναι πολλαπλάσιο για τον πολίτη. Να μην αναφέρω το κόστος στο περιβάλλον π.χ. σε παραθαλάσσιες περιοχές όπου οι γεωτρυπανιστές που πληρώνονται με το μέτρο για να δείξουν επιτυχία στη γεώτρηση κατεβαίνουν αρκετά κάτω από τη στάθμη της θάλασσας για να δει ο αδαής ιδιοκτήτης ‘ποσότητες’. Θα πρέπει να προβλέπεται και στην άδεια εκτέλεσης έργου γεωλογική έκθεση με συγκεκριμένες προτάσεις τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου (ελλείψει τεχνικών προδιαγραφών για ιδιωτικά υδροληπτικά έργα) αλλά και έκθεση επίβλεψης του εκτελεσθέντος έργου όπως ακριβώς γινόταν με την 43504/2005.