• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΡΥΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ' | 15 Ιανουαρίου 2010, 15:30

    Άρθρο 5, παρ. 2 (τιμολόγηση ενέργειας): τροποποίηση. Πρέπει να πριμοδοτηθεί ιδιαιτέρως η χρήση της γεωθερμίας για ηλεκτροπαραγωγή (βλέπε σημεία α, β και γ). Κυρίως λόγω της βαρύνουσας σημασίας της εκμετάλλευσης της γεωθερμικής ενέργειας (και στην χώρα μας) για ηλεκτροπαραγωγή καθ΄όσον αποτελεί φορτίο βάσης (δηλ. είναι απολήψιμη 100% του έτους ή 8760 ώρες/ετησίως), και έτσι είναι η μόνη σταθερή πηγή ηλεκτροπαραγωγής που μπορεί να "Υποβοηθεί" τις υπόλοιπες διαλείπουσες ΑΠΕ (αιολική-ηλιακή κλπ.). Υπάρχει ένα αρκετά σημαντικό γεωθερμικό δυναμικό στη χώρα μας (onshore με κατακόρυφες γεωτρήσεις μεσαίου βάθους σε Υδροθερμικά/EGS - 1200 MWe τουλάχιστον καθώς και με κεκλιμένες γεωτρήσεις στην ακτογραμμή προς την θάλασσα στην αιγιαλίτιδα ζώνη μας και την υφαλοκρηπίδα μας όπως στα αβαθή Χίου, Λέσβου, Ευβοίας, Καβάλας, Σερρών, Ξάνθης κλπ. κλπ.άνω των 1800 MWe - και γιατί όχι και 'offshore" όπως καλή ώρα το πετρελαϊκό πεδίο ΠΡΙΝΟΥ). (α) Η γεωθερμική ενέργεια από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ 10 MWe: στο διασυνδεδεμένο σύστημα: όσο και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά 99,44€/MWh Δρ. Κ. Καρύτσας Γεωλόγος-Γεωθερμικός