• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Παναγιωτόπουλος' | 11 Μαρτίου 2014, 00:07

    Σε περίπτωση που ο αγωγός επηρεάζει μελλοντική εκμετάλλευση της γης μου να με αποζημιώνει ετησίως με κάποιο ποσό. Εγώ μπορεί να έχω αγοράσει γη περιμένοντας να μπει στο σχέδιο πόλεως ή να φτιάξω αγροτική αποθήκη ή συσκευαστήριο και ως διά μαγείας περνάει αγωγός. Τι κάνω;Ψάχνω για άλλο χωράφι; Δεν πρέπει να με αποζημιώσει για την έμεση βλάβη;