• Σχόλιο του χρήστη 'Αγοαστός Αθανάσιος' | 11 Μαρτίου 2014, 08:15

    Το παρόν νομοσχέδιο δε φαίνεται ωφελεί με κανέναν τρόπο το δημόσιο συμφέρον, τον Ελληνικό λαό και δε φαίνεται να συντρέχει κανένας λόγος για τη δημιουργία και την εφαρμογή του προς την κατεύθυνση αυτή. Αντιθέτως, από περιεχόμενό του, το γεγονός ότι τίθεται υπό δημόσια διαβούλευση για 4 μόνο μέρες και πρότερες νομοθετικές ρυθμίσεις που ευνοούν σαφώς ιδιωτικούς φορείς στον τομέα της ενέργειας, μάλλον δείχνουν το δρόμο στον οποίο βαδίζει και το παρόν νομοσχέδιο. Το θεωρώ άκρως επιβλαβές προς το δημόσιο συμφέρον και βλαπτικό προς το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών.