Άρθρο 13:Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

 • 14 Μαρτίου 2014, 15:05 | Αθανάσιος Κακάλης

  Κύριε Υπουργέ,

  Όσον αφορά το σχέδιο νόμου «Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρίας Ηλεκτρικής Ενέργειας», έχουμε να επισημάνουμε ότι για άλλη μια φορά από ένα σχέδιο νόμου, απουσιάζει ένα μακροπρόθεσμο και μακρόπνοο σχέδιο για το ενεργειακό μέλλον της χώρας και της ΔΕΗ Α.Ε. Ειδικά σήμερα, για το μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της χώρας είναι ανάγκη να καταρτιστεί ένα συνολικό, ρεαλιστικό και επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ ΑΕ για τη Δυτική Μακεδονία, με βασικούς άξονες:
   Το επενδυτικό της πρόγραμμα για την περιοχή, όπου θα συμπεριλαμβάνονται και τα ήδη
  συμφωνηθέντα με την τοπική κοινωνία.
   Τη συνεισφορά της σε εναλλακτικές μεθόδους ανάπτυξης έτσι ώστε να υπάρξει ομαλή
  μετάβαση της τοπικής κοινωνίας στη μεταλιγνιτική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη την
  ανυπολόγιστη προσφορά της τελευταίας στη διαχρονική οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
   Την ουσιαστική αποκατάσταση και προστασία του πληγέντος περιβάλλοντος της περιοχής.

  Για ακόμη μια φορά το ενεργειακό κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας «θυσιάζεται» – η κατάτμηση και, στη συνέχεια, η πώληση της μικρής ΔΕΗ, αφορά αποκλειστικά μονάδες, ορυχεία και ποτάμια της Βόρειας Ελλάδας και ειδικότερα της Περιφέρειάς μας – με τη διάσπαση της ΔΕΗ σε μικρή και μεγάλη, δίχως αυτή η διάσπαση να προσφέρει κανένα πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε κανέναν. Δεν προσφέρει προστιθέμενη αξία στη χώρα και δε θα έχει ως αποτέλεσμα φθηνότερο ηλεκτρισμό για τους καταναλωτές, διότι ελέω φόρων το 70% του κόστους δεν ελέγχεται πλέον απ’ τη ΔΕΗ.

  Το μόνο που δημιουργείται είναι παράπλευρες απώλειες στις αντίστοιχες δραστηριότητες της μητρικής ΔΕΗ ΑΕ, που επαυξάνουν το κόστος, λόγω της απώλειας των οικονομιών κλίμακας, και δέσμευσης πόρων, που παραχωρούνται στη «μικρή» ΔΕΗ. Επιπλέον κινδυνεύει να τεθεί ο λιγνίτης εκτός ενεργειακού παιχνιδιού, σε όφελος ανταγωνιστικών πηγών ηλεκτρικής ενέργειας. Ήδη, η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο έχει ξεπεράσει την αντίστοιχη λιγνιτική.

  Η «ζητούμενη» δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφος, επιπρόσθετα και γιατί το «σπάσιμο» του χαρτοφυλακίου της ΔΕΗ σε «καλό» και «κακό» και η ισοκατανομή του, με τη «μικρή» ΔΕΗ να αποκτά μερίδιο και από τα επιδοτούμενα τιμολόγια (πολύτεκνοι, αγροτικό, νησιά) αλλά και από τις ανεξόφλητες οφειλές 1,3 δισ. ευρώ στα τέλη του 2013, προκαλεί με την ασάφειά του ερωτήματα που σχετίζονται με τη δέσμευση καταναλωτών της ΔΕΗ ως πελάτες της νέας ή της παλαιάς εταιρείας.

  Οι επιπτώσεις στην οικονομία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την πώληση μονάδων και ορυχείων θα είναι ολέθριες. Ήδη η ανεργία ξεπερνά το 35%. Η τοπική οικονομία ψυχορραγεί από την οικονομική κρίση και τις μειώσεις των μισθών τόσο στον ιδιωτικό τομέα αλλά και ευρύτερο δημόσιο τομέα.. Οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας για άλλη μια φορά, θα πληγούν ανεπανόρθωτα από τυχόν υλοποίηση των σχεδίων «εκποίησης» της λιγνιτοενεργειακής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή. Στο βωμό της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δεν μπορεί να τίθενται προς πώληση «ζωτικά» κομμάτια της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, με μοναδικό κριτήριο το οικονομικό όφελος.

  Μόνο με την ενίσχυση της λιγνιτοπαραγωγής και της αξιοποίησης των στερεών καυσίμων με σύγχρονες τεχνολογίες καύσης μπορεί να υπάρξει ελπίδα ανάκαμψης για τον ηλεκτρο-ενεργειακό τομέα, ο οποίος όπως επανειλημμένα έχει αποδειχθεί, δύναται να συμβάλει θετικά στην οικονομική ανάκαμψη μέσω της εξασφάλισης χαμηλής τιμής της ηλεκτρικής κιλοβατώρας από την αποδοτικότερη εκμετάλλευση των εγχώριων λιγνιτών.

  Το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας διαχρονικά, έχει διαπιστώσει και έγκαιρα με έγκυρο και εμπεριστατωμένο τρόπο έχει τοποθετηθεί επί του ζητήματος της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ και την πιθανή (τότε) πώληση μονάδων και ορυχείων της ΔΕΗ. Με επιστημονικό και απολύτως τεκμηριωμένο τρόπο το ΤΕΕ/ΤΔΜ σε «ανύποπτο» χρόνο:

   Για την ανάγκη ύπαρξης μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού.
   Παρενέβη στα σενάρια απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την επίπτωση αυτών στη Δυτ. Μακεδονία.
   Για πρώτη φορά ποσοτικοποίησε και τεκμηρίωσε τις επιπτώσεις της μετάβασης της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας σε μια μεταλιγνιτική περίοδο και σε ένα καθεστώς μειωμένης λιγνιτικής παραγωγής
   Περιέγραψε τη μετάβαση της ευρύτερης περιοχής σε ένα καθεστώς μεταλιγνιτικής περιόδου.

  Για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, η αξιοποίηση των λιγνιτικών αποθεμάτων αποκλειστικά σχεδόν στην ηλεκτροπαραγωγή, αποτέλεσε το βασικότερο και κυρίαρχο βιομηχανικό εγχείρημα των τελευταίων πέντε δεκαετιών. Η καθετοποιημένη βιομηχανία λιγνίτη, με αποκλειστικό σχεδόν πυλώνα τη ΔΕΗ, επέδρασε καταλυτικά και διαμόρφωσε με ισχυρό τρόπο την αναπτυξιακή πορεία της ευρύτερης περιοχής του ενεργειακού άξονα Αμυνταίου-Πτολεμαΐδας- Κοζάνης.

  Οι επιπτώσεις αυτές, τόσο στον τομέα της απασχόλησης όσο και στον τομέα των εισοδημάτων, υπήρξαν διαχρονικά γνωστές με διαισθητικό και εμπειρικό τρόπο. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ποσοτικοποίηση και την τεκμηρίωση των επιπτώσεων αυτών, συνοψίζονται στα παρακάτω:

  1. Για κάθε μία θέση μόνιμου προσωπικού στα ορυχεία και στους σταθμούς παραγωγής, δημιουργούνται και συντηρούνται 3,28 θέσεις στην τοπική αγορά εργασίας. Για κάθε ένα ευρώ που δαπανά η ΔΕΗ ΑΕ σε μισθούς και εργολαβίες, προκύπτουν επαγωγικά, περισσότερα από τρία ευρώ στον κύκλο της τοπικής οικονομίας.
  2. Επί συνόλου 6.882 μόνιμων και εκτάκτων υπαλλήλων της ΔΕΗ ΑΕ στην περιοχή μας, συντηρούνται συνολικά 22.573 θέσεις εργασίας σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Τα 387 εκ. ευρώ που αποτελούν το καθαρό ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων στη ΔΕΗ ΑΕ αλλά και των κάθε είδους εργολαβιών και υπηρεσιών προς τα ορυχεία και τους σταθμούς παραγωγής, δημιουργούν πλούτο 1.198 εκ. ευρώ για το σύνολο της τοπικής οικονομίας. Πρακτικά, περισσότερο από το 25% του περιφερειακού ΑΕΠ προκύπτει μονοσήμαντα από τις παραγωγικές δραστηριότητες της βιομηχανίας λιγνίτη.
  3. Για κάθε τόνο λιγνίτη που εξορύσσεται στη Δυτική Μακεδονία, η τοπική οικονομία κερδίζει συσσωρευτικά 23,81 ευρώ, ενώ για κάθε χίλιους τόνους λιγνίτη συντηρούνται 0,45 θέσεις εργασίας.

  4. Η απόσυρση 300 MW λιγνιτικής ισχύος της περιοχή μας, θα στερήσει από την τοπική οικονομία 83 εκ ευρώ ετησίως και θα προκαλέσει απώλεια 1559 θέσεων εργασίας και μάλιστα, κυρίως εκτός ΔΕΗ ΑΕ. Αν αποσυρθούν 2400 MW, χωρίς ισοδύναμα μέτρα στήριξης της τοπικής οικονομίας, τα μεγέθη είναι δυνατόν να αποδειχθούν εφιαλτικά και μη αναστρέψιμα για την περιοχή μας

  5. Η αντικατάσταση λιγνιτκής ισχύος με ισχύ προερχομένη από εισαγόμενο φυσικό αέριο, με τιμή αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών CO2 στα 10 ευρώ /τόνο, θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 83 εκ. ευρώ ετησίως για τη Δυτική Μακεδονία και επιπλέον 22,8 εκ. ευρώ ετήσιες απώλειες για την εθνική οικονομία.

  6. Η συσσωρευτική αξία του λιγνίτη που εξορύχτηκε από το 1960 μέχρι το 2011, πρόσφερε στη Δυτική Μακεδονία συνολικό πλούτο της τάξης των 35 δισ. ευρώ. Η αξιοποίηση των λιγνιτικών αποθεμάτων που απομένουν, θα προσφέρουν συνολικά και μέχρι το 2054 οπότε και σχεδιάζεται η απόσυρση και της τελευταίας λιγνιτικής μονάδας της περιοχής μας, 20 δισ. ευρώ.

  7. Οριακό και ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο καμπής για την περιοχή μας εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το 2021, οπότε και θα έχει απολεσθεί σημαντικό μέρος των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων που προέρχονται από τη λιγνιτική δραστηριότητα. Με άλλα λόγια, οι όποιες δράσεις η πολιτικές σχεδιάζονται για να στηρίξουν τη Μεταλλιγνιτική εποχή, πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και εφαρμογή στα επόμενα 7 χρόνια. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι πρέπει να ξεκινήσουν ΣΗΜΕΡΑ.

  8. Σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, το σύνολο των λιγνιτών που εξορύχτηκαν από το 1960 μέχρι το 2009 στην περιοχή μας, μετατράπηκε σε ηλεκτρική ενέργεια ίση με 562.000 GWh, απέτρεψε την εισαγωγή 154.000.000 τόνων ισοδύναμου πετρελαίου και πρόσφερε στην εθνική οικονομία εξοικονόμηση συναλλάγματος 49,7 δις δολαρίων.

  Από τα παραπάνω τεκμηριώνετε η ισχυρή επίδραση της λιγνιτικής βιομηχανίας τόσο στην οικονομία όσο και στην αγορά εργασίας της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτές οι «ιδιαίτερε» συνθήκες μονοκαλλιέργειας, χωρίς τη λήψη άμεσων μέτρων, θα εξελιχθούν σε μη αναστρέψιμη αναπτυξιακή παθογένεια για την ευρύτερη περιοχή, κάτι που επιδεινώνεται με τούτο εδώ το σχέδιο νόμου, παρά επιλύεται.

  Για το ΤΕΕ/ΤΔΜ καθίσταται αναγκαία η κατάρτιση ενός συνολικού, ρεαλιστικού και επικαιροποιημένου στρατηγικού ενεργειακού σχεδιασμού τόσο για το σύνολο της Επικράτειας όσο και την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, με βασικούς άξονες:

  – Την ομαλότερη δυνατή μετάβαση από τη σημερινή κρίσιμη κατάσταση στη μεταλιγνιτική περίοδο.
  – Την ανυπολόγιστη προσφορά της τοπικής κοινωνίας στη διαχρονική οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
  – Την ουσιαστική αποκατάσταση και προστασία του πληγέντος περιβάλλοντος της περιοχής

  Το «σπάσιμο» της ΔΕΗ σε «παλαιά» και «νέα», με σκοπό την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από την αναγκαία τεκμηρίωση, σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις στην περιοχή εφαρμογής τους, δηλαδή στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Τα ερωτήματα εγείρονται αβίαστα:

  • Πότε θα ανακοινωθεί ένας αξιόπιστος – μεσοπρόθεσμος τουλάχιστον – για τη Χώρα και προφανώς για τη Δυτική Μακεδονία και το Ενεργειακό της Κέντρο;
  • Συνεχίζεται ή όχι το επενδυτικό πρόγραμμα της Επιχείρησης στη Δυτική Μακεδονία;
  • Σχεδιάζεται και πώς, η μεταλιγνιτική εποχή στο μεγαλύτερο Ενεργειακό Κέντρο της Ελλάδας;
  • Τι θα συμβεί με τις θέσεις εργασίας;
  • Τι θα συμβεί με τις υποχρεωτικές, αλλά και αναμενόμενες περιβαλλοντικές επενδύσεις της ΔΕΗ Α.Ε. στην περιοχή μας;

  Το σενάριο της «μικρής» ΔΕΗ, θα πρέπει απαραιτήτως να αξιολογηθεί με γνώμονα την αναπτυξιακή προοπτική και το έννομο συμφέρον της περιοχής μας. Σε αντίθετη περίπτωση θα επέλθουν πολυδύναμα προβλήματα, τα οποία θα εντείνουν δραματικά και ανεξέλεγκτα την αναπτυξιακή ασφυξία ολόκληρης της Δυτικής Μακεδονίας και προφανώς του Ενεργειακού της Κέντρου, που τόσο απλόχερα συνεισέφερε στην Εθνική Οικονομία εδώ και 50 χρόνια.

  Το ΤΕΕ/ΤΔΜ εκτιμά ότι η τεκμηρίωση θα πρέπει να είναι το βασικό ζητούμενο, σε όσους λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις και χαράζουν στρατηγικές για το μέλλον ενός τόπου. Διατυπώνουμε την αντίθεσή μας στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ μέσω του εγχειρήματος της «μικρής» αλλά «καλής» (!) ΔΕΗ, μια προσπάθειας που τείνει να προσλάβει αντικοινωνικά-αντιαναπτυξιακά χαρακτηριστικά στο μεγαλύτερο Ενεργειακό Κέντρο της Χώρας.

  Αθανάσιος Κακάλης
  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
  Πρόεδρος
  Δ.Ε του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

 • 14 Μαρτίου 2014, 14:29 | Γιώργος Βαλαβάνης

  Το ξαναγράφω:

  Αυτό που επιχειρείτε με το ξεπούλημα – ουσιαστικά διάλυση!!! – της τέως «Δημόσιας» Επιχείρησης Ηλεκτρισμού είναι ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ!!! Ίσως η μεγαλύτερη που επιχειρήθηκε ή πραγματοποιήθηκε μέχρι σήμερα!!!
  Προφανώς το γνωρίζετε, αλλά και προφανώς πιστεύετε, ότι ΔΕΝ θα τιμωρηθείτε! Όπως ΔΕΝ τιμωρηθήκατε για όλα τα προηγούμενα που κάνατε, ως Κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ ή ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.
  Εύχομαι και θέλω να ελπίζω, ότι κάποια στιγμή θα τιμωρηθείτε, όπως σας αξίζει!!!

  Απροκάλυπτα προκλητικοί και με την επιλογή να ξεπουλήσετε ΜΟΝΟ Μονάδες της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ!!! Και από αυτές, ΜΟΝΟ τις σχετικά νεότερες!!! Τυχαίο;;; Προφανώς κάθε άλλο παρά … τυχαίο!!!
  Γιατί άραγε ΔΕΝ επιλέξατε τον Λιγνιτικό σταθμό … Μεγαλόπολης, αντί του επίσης Λιγνιτικού ΑΗΣ Αμυνταίου;;;
  Γιατί ΔΕΝ επιλέξατε τον ΑΗΣ … Λαυρίου με καύσιμο εισαγόμενο Φυσικό Αέριο, αλλά ΜΟΝΟ τον ΑΗΣ Κομοτηνής με καύσιμο επίσης εισαγόμενο Φυσικό Αέριο;;;
  Γιατί ΔΕΝ επιλέξατε τον Υδροηλεκτρικό Σταθμό (ΥΗΣ) Καστρακίου, αντί των ΥΗΣ Θησαυρού και Πλατανόβρυσης στο Νέστο;;;
  Αποτελούν οι επιλογές αυτές … προοίμιο … Σχεδίου … Σμίκρυνσης της Ελλάδας;;;
  Είναι παραπάνω από προφανές, ότι μια επιχείρηση με τις Μονάδες Παραγωγής που προγραμματίσατε να ξεπουληθούν στο Βόρειο σύστημα της Ελλάδας και η όποια επιχείρηση απομείνει με Μονάδες Παραγωγής στο Νότιο Σύστημα της Ελλάδας, δεν πρόκειται να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους!!!
  Εύχομαι και θέλω να ελπίζω, ότι κάποια στιγμή θα τιμωρηθείτε, όπως σας αξίζει!!!

 • 14 Μαρτίου 2014, 14:58 | Γιώργος Βαλαβάνης

  Αυτό που επιχειρείτε με το ξεπούλημα – ουσιαστικά διάλυση!!! – της τέως «Δημόσιας» Επιχείρησης Ηλεκτρισμού είναι ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ!!! Ίσως η μεγαλύτερη που επιχειρήθηκε ή πραγματοποιήθηκε μέχρι σήμερα!!!
  Προφανώς το γνωρίζετε, αλλά και προφανώς πιστεύετε, ότι ΔΕΝ θα τιμωρηθείτε! Όπως ΔΕΝ τιμωρηθήκατε για όλα τα προηγούμενα που κάνατε, ως Κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ ή ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.
  Εύχομαι και θέλω να ελπίζω, ότι κάποια στιγμή θα τιμωρηθείτε, όπως σας αξίζει!!!

  Απροκάλυπτα προκλητικοί και με την επιλογή να ξεπουλήσετε ΜΟΝΟ Μονάδες της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ!!! Και από αυτές, ΜΟΝΟ τις σχετικά νεότερες!!! Τυχαίο;;; Προφανώς κάθε άλλο παρά … τυχαίο!!!
  Γιατί άραγε ΔΕΝ επιλέξατε τον Λιγνιτικό σταθμό … Μεγαλόπολης, αντί του επίσης Λιγνιτικού ΑΗΣ Αμυνταίου;;;
  Γιατί ΔΕΝ επιλέξατε τον ΑΗΣ … Λαυρίου με καύσιμο εισαγόμενο Φυσικό Αέριο, αλλά ΜΟΝΟ τον ΑΗΣ Κομοτηνής με καύσιμο επίσης εισαγόμενο Φυσικό Αέριο;;;
  Γιατί ΔΕΝ επιλέξατε τον Υδροηλεκτρικό Σταθμό (ΥΗΣ) Καστρακίου, αντί των ΥΗΣ Θησαυρού και Πλατανόβρυσης στο Νέστο;;;
  Αποτελούν οι επιλογές αυτές … προοίμιο … Σχεδίου … Σμίκρυνσης της Ελλάδας;;;
  Είναι παραπάνω από προφανές, ότι μια επιχείρηση με τις Μονάδες Παραγωγής που προγραμματίσατε να ξεπουληθούν στο Βόρειο σύστημα της Ελλάδας και η όποια επιχείρηση απομείνει με Μονάδες Παραγωγής στο Νότιο Σύστημα της Ελλάδας, δεν πρόκειται να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους!!!
  Εύχομαι και θέλω να ελπίζω, ότι κάποια στιγμή θα τιμωρηθείτε, όπως σας αξίζει!!!

 • 12 Μαρτίου 2014, 19:33 | Elianna

  Η ΔΕΗ ανήκει στον ελληνικό λαό που την έχει πληρώσει χρυσή!! Μόνον ο ελληνικός λαός είναι αρμόδιος να την πουλήσει ή όχι!! Όποιος πιστεύει οτι η συγκυβέρνηση του 32% εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό, θα λογοδοτήσει για κλοπή δημόσιας περιουσίας!!! Γιατί δεν λέτε τίποτε στον κόσμο για το μεγαλύτερο κοίτασμα λιγνίτη άριστης ποιότητας της γης;; Γιατί δεν λέτε για το κοίτασμα της τύρφης των Φιλίππων;; Μήπως έχει πουληθεί κι αυτό μαζί με όλα τα άλλα;;

 • 12 Μαρτίου 2014, 16:16 | γιαννης

  Ειναι πραγματι πολυ δυσκολο να συμμετεχει κανεις σε μια τοσο προσχηματικη διαβουλευση. Το υφος του νομοσχεδιου ειναι αντιστοιχου ποιοτητος της υπολοιπης διακυβερνησης. Ευχομαι μονο οσοι εχουν την δυναμικη λογω θεσης η ιδιοτητος να αποτρεψουν αλλη μια αποφαση που θα πληγωσει την παραγωγικη μηχανη της χωρας. Κανεις δεν αποτρεπει σημερα την δημιουργια μοναδων παραγωγης ενεργειας στην χωρα. Κανεις ομως ιδιωτης δεν μπορει να δαπανησει οτι απαιτειται για την δημιουργια μιας εταιρειας αντιστοιχης της δεη. Ετσι το κρατος θα παραχωρησει για αλλη μια φορα δωρεαν την εκμεταλευση μιας δημοσιας επιχειρησης προκειμενου να επιδοτησει την κατασκευη των αναγκαιων νεων μοναδων που παλι θα εκμεταλλευονταο ιδωτες που δεν θα βγαλουν ουτε ενα ευρω απο την τσεπη τους. Και αυτο ειναι γνησιος κρατικοδιαιτος και προστατευτμενος καπιταλισμος που δεν προκειται να αυξησει το αεπ της χωρας ουτε ενα ευρω. Μαλλον μπορει να προκυψει καμια αποπληρωμη δανειου με εγγυητη το ελληνικο κρατος στο τελος.

 • 12 Μαρτίου 2014, 14:12 | Μαριος Λεονάρδος

  Ο λιγνίτης φθίνει (και μαζί του η φθηνή ηλεκτρική ενέργεια) καθώς τα προς εκμετάλλευση αποθέματα αναλίσκονται.

  Το κράτος αντί να προσπαθεί να πωλήσει μία φθίνουσα βιομηχανία, θα πρέπει να ενισχύσει και να προωθήσει πραγματικές επενδύσεις (όχι «ξεπούλημα») σε παραγωγή φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας όπως:
  • Νέα λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή με παραχώρηση των υπολοίπων κοιτασμάτων της χώρας.
  • Νέα φράγματα και ολοκλήρωση της εκτροπής του Αχελώου
  • Αδειοδότηση και κατασκευή μίας τουλάχιστον λιθανθρακικής Μονάδας.

 • 12 Μαρτίου 2014, 12:52 | Χρήστος Δήμου

  Προσωπικά ενώ βλέπω με θετικό μάτι μία διάσπαση της ΔΕΗ ΑΕ σε περισσότερες της μίας εταιρείες καθώς μόνον κατά αυτό τον τρόπο θα καταστή δυνατή η απελευθέρωση στο χώρο της Ενέργειας θεωρώ ότι η Νέα Εταιρεία δεν θα μπορέσει με ευκολία να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό. Ναι μεν έχει ισχυρό κορμό όσον αφορά τις λιγνιτικές μονάδες αλλά όσον αφορά την παρουσία της στην παραγωγή αυτή περιορίζεται στη Βόρεια Ελλάδα και επιπλέον η παραγωγικότητα των μονάδων ΥΗΣ υπολείπεται σημαντικά αυτών της ΔΕΗ ΑΕ.

  Αναφορικά με ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της χώρας να θυμίσω ότι στο Β Π.Π. δεν υπήρχε ΔΕΗ αλλά Ιδιωτικές Εταιρείες και ο αντίστοιχος ΟΤΕ ήταν στα χέρια της Siemens AG. Οπότε θέματα Εθνικής ασφάλειας δεν τίθενται καθώς οι εταιρείες αυτού του τύπου ελέγχονται και από άλλες διατάξεις της Νομοθεσίας.

 • 12 Μαρτίου 2014, 10:12 | αρτεμις

  oxi κυριοι.
  δεν το εχετε αυτο το δικαιωμα. δουλεια σας ειναι να κυβερνησετε οχι να ξεπουλησετε ιερα και οσια που δεν σας ανηκουν!

 • 12 Μαρτίου 2014, 10:33 | Πέτρος Γαστσης

  Mε ποιο δικαίωμα αποφασίζεται την εκποίηση περιουσίας ?
  Που δεν σας ανήκει! Η εντολή που σας δώσαμε ήταν να κυβερνήσετε και όχι να ξεπουλήσετε την χώρα.

 • 12 Μαρτίου 2014, 01:15 | Γιάννης Λαμπής

  Για να καταλάβει κανείς την εθνική σημασία της ΔΕΗ,αρκεί να αναλογιστεί ότι σε έναν πόλεμο αν ο εχθρός ελέγχει το σύστημα παραγωγής ενέργειας,τις τηλεπικοινωνίες,τα λιμάνια,τα αεροδρόμια,το οδικό δίκτυο,έχει κερδίσει τον πόλεμο και ελέγχει την χώρα.Από όλα αυτά μόνο το σύστημα παραγωγής-διανομής ηλεκτρικής ενέργειας έχει μείνει μέχρι στιγμής απούλητο,ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΕΣ!

 • 12 Μαρτίου 2014, 00:01 | Ντιάνα Ζηκοπούλου

  Η δημόσια περιουσία είναι η προίκα ενός έθνους, η οποία αποκτήθηκε με κόπο και αίμα από τους ίδιους τους πολίτες..
  Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να την ξεπουλάτε..ΑΡΚΕΤΑ!! Άρω την εξουσιοδότηση μου και την ψήφο εμπιστοσύνης που σας έχω δώσει …Απο τούδε και στο εξής δεν θα αναγνωρίζω κανέναν νόμο ΣΑΣ, καμία απόφασή ΣΑΣ!! Εμείς είμαστε βάση του Συντάγματος ο κυρίαρχος λαός, και ΕΜΕΙΣ θα αποφασίζουμε από δώ και μπρός γιά όποιο σοβαρό ζήτημα αφορά την χώρα μας και το μέλλον μας…
  Μία αγανακτισμένη και αποφασισμένη πολίτης αυτής την χώρας, όπου έχει καταπατηθεί κάθε έννοια δημοκρατίας…

 • 12 Μαρτίου 2014, 00:29 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΦΙΡΟΒΑ

  Κράτος δικαίου είναι εκείνο το κράτος που προασπίζεται με όλα τα έννομα μέσα τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών του και όχι εκείνο που τα ξεπουλά προκείμενου να προασπίσει τα συμφέροντα των δανειστών. Κράτος δικαίου υπάρχει και λειτουργεί μόνο ως κυρίαρχο κράτος και όχι ως προτεκτοράτο τραπεζιτών και κερδοσκόπων που έχουν εξαγοράσει το εγχώριο πολιτικό σύστημα για να λεηλατήσουν τη χώρα.Εμεις σε ποιο κράτος δικαιου ζουμε ???
  Σε αυτό που μας ξεπουλά και μας κλέβει ???ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΜΑΖΙ ???
  ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ !!!

 • 12 Μαρτίου 2014, 00:34 | καλαμποκη μαρια

  με ποιο δικαιωμα ξεπουλατε τη ζωη μας τα ονειρα αμς τα ονειρα των παιδιων μας?δημοψηφισμα τωρα για ολα τα ζητηματα που μας καινε…και ενα ακομα δημοψηφισμα για να επιλεξουμε τι ειδους πολιτευμα θελουμε…

 • 11 Μαρτίου 2014, 20:09 | Αλέξανδρος Τομπουλίδης

  ● Νά αποφασίσει ο Ελληνικός λαός μέ Δημοψήφισμα !!!

  ● Σύνταγμα τής Ελλάδος
  Αρθρο 1, Παράγραφος 2: – “Θεμέλιο τού πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία”
  Αρθρο 1, Παράγραφος 3: – “Ολες οι εξουσίες πηγάζουν από τόν λαό …” !!!

  ● Δημοψήφισμα γιά τό συγκεκριμένο ζήτημα καί γιά κάθε άλλο θέμα πού αφορά τήν Ζωή, τήν Υγεία καί τήν Υπαρξη τού Ελληνικού λαού !!!

  ● == ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ == ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ == ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ==

 • 11 Μαρτίου 2014, 17:08 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Έχω καλυφθεί από τα σχόλια των κ. Ζαριφόπουλου Ανδρέα και Τηγσνίτα Σωτήρη. Να προσθέσω ότι επειδή η σημερινή κυβέρνηση, είναι κυβέρνηση μειωψηφίας δεν έχει κανένα δικαίωμα να λαμβάνει τόσο καθοριστικές αποφάσεις για την ζωή των Ελλήνων πολιτών. Η ΔΕΗ έχει δημιουργηθεί από τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών και είναι περιουσία τους, εκ των πραγμάτων, λοιπόν, μόνον αυτοί μπορούν να αποφασίζουν για την τύχη της.
  Άρα μόνο με Δημοψήφισμα.

 • 11 Μαρτίου 2014, 17:45 | Δ. ΣΑΡΑΚΥΡΟΥ

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΔΩΣΕ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΗ. ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ( ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΣΑΣ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟ ΤΗΣ. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΙΣ ΙΔΙΩΤΗΣ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΣΕ ΠΟΤΕ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ( π.χ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΗΣΑΥΡΟΥ) ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΕΥΤΥΧΩΣ ΒΕΒΑΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑΤΙ ΕΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΑΚΟΜΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΧΡΟΝΟ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

  ΕΙΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ:
  1. ΠΩΣ ΘΑ ΔΩΣΕΤΕ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΤΑΝ ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΩΣ ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΘΑ ΜΕΙΩΘΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ; ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΕΓΓΥΑΤΕ;
  2. ΠΩΣ ΘΑ ΔΩΣΤΕ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΕΚΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΗ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ; ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ;
  3. ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ; ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ;

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΓΑΘΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΤΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ Η ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΛΗΦΘΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΠΟΥ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ (ΚΑΥΣΙΜΑ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κ.λ.π ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΘΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΥΡΩ) ΑΦΗΣΤΕ ΚΑΤΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΝ ΔΕΗ, ΜΗΝ ΦΡΟΝΤΙΖΕΤΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΗΤΕ ΣΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. ΕΚΕΙ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΕΙΤΕ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΛΑΘΗ.

 • 11 Μαρτίου 2014, 16:51 | Ανδρέας Ζαριφόπουλος

  Κύριοι,
  Η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για Δημοκρατία τη στιγμή που εμείς οι «πολίτες» δεν έχουμε λόγο στα θέματα που αφορούν τη ζωή μας.
  Μας ζητάτε «λευκές επιταγές» κάθε τέσσερα χρόνια μέσω των εκλογών και στη συνέχεια τις γεμίζετε με αποφάσεις δικές σας που βλάπτουν τη ζωή και την καθημερινότητά μας.

  Με δυό κουβέντες λοιπόν
  1.ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  2.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΙΣ 18 ΜΑΙΟΥ 2014 (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ), ΟΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (ΚΕΝΗ) ΚΑΛΠΗ, ΚΑΙ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ ΓΙΑ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ.
  Α) ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  Β) ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
  Γ) ΝΕΡΟ
  Δ) ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

  Τα κείμενα των δημοψηφισμάτων μπορούν να συνταχθούν μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, κατόπιν να υπάρξει διαβούλευση μέχρι την ημέρα του δημοψηφίσματος.

  Κύριοι,
  Αν επιθυμείτε οι Έλληνες πολίτες να σέβονται τους πολιτικούς τους, οφείλετε κι εσείς ως πολιτικοί να σέβεστε τη Βούληση των Ελλήνων πολιτών.
  Δεν είναι δυνατόν η χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία να λύνει τα προβλήματά της με ξύλο και χημικά, ενώ άλλες χώρες να λύνουν τα δικά τους μαζεύοντας υπογραφές και προκαλώντας δημοψηφίσματα.

  Ευχαριστώ
  Ανδρέας Ζαριφόπουλος(Πολίτης)

 • Με ποιο δικαίωμα αποφασίζετε την εκποίηση περιουσίας που δεν σας ανήκει. Η εντολή που σας δώσαμε ήταν να κυβερνήσετε και όχι να ξεπουλήσετε την χώρα.Ο μόνος που δικαιούται να αποφασίζει για τέτοιου είδους θέματα είναι οι Έλληνες πολίτες. Άμεσα μέσω δημοψηφίσματος.Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή.

 • Με ποιο δικαίωμα αποφασίζετε την εκποίηση περιουσίας που δεν σας ανήκει. Η εντολή που σας δώσαμε ήταν να κυβερνήσετε και όχι να ξεπουλήσετε την χώρα.

  Ο μόνος που δικαιούται να αποφασίζει για τέτοιου είδους θέματα είναι οι Έλληνες πολίτες. Άμεσα μέσω δημοψηφίσματος.

 • 11 Μαρτίου 2014, 13:47 | Λυμπέρης Μοάτσος

  Κύριοι του ΥΠΕΚΑ,
  Θα ήθελα να μου γνωρίσετε -μετά των απαραιτήτων στοιχείων εννοείται- το παράδειγμα μιας χώρας, όπου όταν απελευθερώθηκε η παραγωγή, μεταφορά, διανομή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, επιτεύχθηκαν:
  – επενδύσεις
  – θέσεις εργασίας
  – πολλαπλά οφέλη για τον ίδιο τον τελικό καταναλωτή
  Με στοιχεία, συγκριτικούς πίνακες, spreadsheets και πηγές, προπάντων πηγές.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 • 11 Μαρτίου 2014, 13:03 | Βασίλης Σιγάλας

  Η πώληση (και) της ΔΕΗ εμπίπτει στον γενικότερο παραλογισμό που διακατέχει την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Το σχέδιο που υλοποιείται δεν έχει καμία σχέση με την πρόοδο του λαού και της χώρας. Εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα και μόνο και πρόκειται για ξεδιάντροπη κοροϊδία των φορολογούμενων πολιτών.

 • 11 Μαρτίου 2014, 13:42 | Μαγκλιβέρα

  Λοιπόν, «κυρίες-κύριοι» της Βουλής, δεν έχετε κανένα δικαίωμα, καμιά εντολή να ξεπουλάτε τον πλούτο της Πατρίδας μας. Ή ακολουθείστε τις ρητές προσταγές του Συντάγματος για την σωτηρία κι ευημερία των Ελλήνων, ή παραιτηθείτε. Οσο συνεχίζετε να λειτουργείτε ανθελληνικά, το μόνο που σκεφτόμαστε είναι ότι είσαστε ανίκανοι, προδότες ή εκβιαζόμενοι ή κ τα τρία.
  Καλόν θα ήτο να λαμβάνατε υπ όψιν σας την οργή του λαού…
  Ευχαριστώ.
  Μαγκλιβέρα Ι-Γ.

 • Είναι προφανές ότι το σχέδιο παράδοσης της Εθνικής κυριαρχίας, εμπεριέχει μεταξύ άλλων και το δημόσιο αγαθό της ενέργειας.
  Ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει σαφές, ότι όλες οι αντισυνταγματικές και αντιδημοκρατικές αποφάσεις του παράνομου κράτους που υπογράφει μνημόνια, είναι άκυρες και θα πάψουν να έχουν ισχύ με την απελευθέρωση του Ελληνικού κράτους από τα ξένα συμφέροντα και τις κατοχικές δυνάμεις των δήθεν φίλων εταίρων.
  Αυτό που χρειάζεται είναι υπομονή, σθένος και αγωνιστικότητα από πλευράς όλων των Ελλήνων, ώστε τέτοια μορφώματα πολιτικής υποτέλειας, να μείνουν μόνο στο σκοτεινό παρελθόν της ιστορίας μας.
  Αφήστε τους να φτιάχνουν ότι νόμους θέλουν, η λαϊκή βούληση είναι πάνω από κάθε νόμο και αυτή θα κυριαρχήσει πάλι.
  Όσον αφορά την παρούσα διαβούλευση, είναι στάχτη στα μάτια των δικτατόρων για να νομίζουμε ότι υπάρχει δημοκρατία.

 • 11 Μαρτίου 2014, 08:15 | Αγοαστός Αθανάσιος

  Το παρόν νομοσχέδιο δε φαίνεται ωφελεί με κανέναν τρόπο το δημόσιο συμφέρον, τον Ελληνικό λαό και δε φαίνεται να συντρέχει κανένας λόγος για τη δημιουργία και την εφαρμογή του προς την κατεύθυνση αυτή. Αντιθέτως, από περιεχόμενό του, το γεγονός ότι τίθεται υπό δημόσια διαβούλευση για 4 μόνο μέρες και πρότερες νομοθετικές ρυθμίσεις που ευνοούν σαφώς ιδιωτικούς φορείς στον τομέα της ενέργειας, μάλλον δείχνουν το δρόμο στον οποίο βαδίζει και το παρόν νομοσχέδιο.

  Το θεωρώ άκρως επιβλαβές προς το δημόσιο συμφέρον και βλαπτικό προς το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών.

 • 11 Μαρτίου 2014, 08:32 | Νίκος Κοπελιάς

  Δεν έχω καταλάβει τη σκοπιμότητα της διάσπασης της ΔΕΗ ΑΕ σε 2 εταιρίες, προκειμένου να υπάρξει ανταγωνισμός στις αγορά ενέργειας. Υπάρχουν και άλλα κοιτάσματα λιγνίτη, εκτός απ’ αυτά που εκμεταλλεύεται η ΔΕΗ ΑΕ, για τα οποία μάλιστα της έχει απαγορευτεί από την Ε.Ε. να υποβάλλει προσφορά. Επίσης υπάρχουν και άλλες θέσεις για κατασκευή υδροηλεκτρικών φραγμάτων και βεβαίως υπάρχει πάντα η δυνατότητα αδειοδότησης και άλλων μονάδων φυσικού αερίου, όπως και ιδιωτικές μονάδες Φ.Α. για εξαγορά.
  Θέλω να πω, ότι γνήσια επένδυση στην αγορά Η.Ε. στην Ελλάδα και δημιουργία ανταγωνισμού μπορεί να γίνει με την δραστηριοποίηση ιδιωτών στο κομμάτι που δεν έχει ακόμη αξιοποιήση η ΔΕΗ ΑΕ επενδύοντας με χρήματα του ελληνικού λαού. Η δημιουργία νέας εταιρίας από την ίδια τη ΔΕΗ ΑΕ, που θα την «ανταγωνίζεται» δεν συμβάλλει στη δημιουργία υγειούς ανταγωνισμού στην αγορά Η.Ε., αλλά δημιουργεί ψευδαίσθηση ανταγωνισμού.
  Στο κομμάτι που αποσπάται από τη ΔΕΗ ΑΕ συμπεριλαμβάνονται οι 2 νεώτερες και πιο αποδοτικές λιγιτικές μονάδες, του Αμυνταίου και της Μελίτης, όπως και το νεώτερο Ορυχείο λιγίτη. Με τον τρόπο αυτό η μητρική ΔΕΗ ΑΕ απομένει με πεπαλαιωμένες μονάδες και εξοπλισμό Ορυχείων και έτσι υποβιβάζεται δραματικά η αξία της και η δυνατότητα της να προχωρήσει σε μεγαλύτερο ποσοστό ιδιωτικοποίησης.
  Η άποψή μου είναι ότι η ΔΕΗ ΑΕ έπρεπε να προχωρήση άμεσα σε άυξηση μετοχικού κεφαλαίου για να καλύψει την κατασκευή της νέας Μονάδας Πτολεμαΐδα V, η οποία να καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την ελεύθερη αγορά. Έτσι το ποσοστό του Δημοσίου θα πέσει κάτω από 50%, η ΔΕΗ ΑΕ δεν θα ανήκει πλέον στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και θα μπορέσει ν’ απαλλαγεί από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του Δημοσίου, που εμποδίζει την ελεύθερη και ανταγωνιστική λειτουργία της στην αναπτυσσόμενη αγορά ενέργειας των Βαλκανίων.