• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΜΙΛΟΣ ΙΤΑ' | 15 Ιανουαρίου 2010, 16:20

    Πλήρες κείμενο με τις θέσεις και τα σχόλια του Ομίλου ΙΤΑ επί του νομοσχεδίου, συμπεριλαμβανομένων και των παρατηρήσεων που αφορούν στο Άρθρο 5, παρ. 2, βρίσκεται αναρτημένο στο δικτυακό μας τόπο http://www.itagroup.gr και συγκεκριμένα στη διεύθυνση http://www.itagroup.gr/gr/resources/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ%20ΟΜΙΛΟΥ%20ΙΤΑ%20ΣΤΟ%20ΣΧΕΔΙΟ%20ΝΟΜΟΥ%20ΓΙΑ%20ΤΙΣ%20Α.Π.Ε..pdf