• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Δήμου' | 12 Μαρτίου 2014, 11:20

    Κρίνω απαραίτητο, το Δ.Σ. της Επιχείρησης, να έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης των Ιδιωτών Μετόχων της Επιχείρησης (που κατέχουν το 49%) αναφορικά με τις μετοχές της Νέας Καθετοποιημένης Εταιρείας. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους Ιδιώτες Μετόχους της Επιχείρησης να επιλέξουν αν θέλουν ή όχι τη συμμετοχή τους στη νέα Επιχείρηση και αυτό θα μπορεί να γίνει μέσω της απόφασης των μετόχων αυτών να μετατρέψουν το ποσοστό των μετοχών που κατέχουν στην ενιαία ΔΕΗ σε μετοχές τόσο στη "Μεγάλη όσο και στη Μικρή ΔΕΗ". Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί το δικαίωμα στη μειοψηφία να αποφασίσει αν θέλει την ισότιμη συμμετοχή της στη Νέα Καθετοποιημένη Μονάδα (σε συνέλευση μετόχων όπου το Δημόσιο θα απόσχει της ψηφοφορίας) ή όχι καθώς και να αποφασίσει αν θα ζητήσει (σε περίπτωση που αποφασίσει να μην συμμετάσχει στη Νέα καθετοποιημένη μονάδα) το τίμημα που της αναλογεί δικαιωματικά από την πώληση της Νέας Καθετοποιημένης Εταιρείας. (επιστροφή χρημάτων ανά μετοχή) Φυσικά και αυτό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη των διαδικασιών οιοδήποτε διαγωνισμού ώστε ο νέος αγοραστής να γνωρίζει ακριβώς τι αγοράζει.