• Σχόλιο του χρήστη 'Πετρόπουλος Θεόδωρος' | 12 Μαρτίου 2014, 13:11

    Οι γεωτρήσεις/φρέατα αποτελούν σημαντικά τεχνικά έργα επέμβασης στους υδατικούς πόρους. Προτείνεται στα δικαιολογητικά για την αδεια εκτέλεσης έργου και την χρήση νερού να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση γεωλόγου ότι αναλαμβάνει/έχει ήδη κάνει την επίβλεψη των εργασιών ανόρυξης, δοκιμαστικής άντλησης ή και εξοπλισμού της γεώτρησης. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίζεται η ορθότητα των στοιχείων που θα υποβάλλονται στην υπηρεσία, αφού οι επαγγελματίες γεωλόγοι υπόκεινται στον πειθαρχικό έλεγχο του ΓΕΩΤΕΕ για την τήρηση της επιστημονικής/ επαγγελματικής δεοντολογίας.