• Σχόλιο του χρήστη 'Τμήμα Υδροοικονομίας ΠΚΜ' | 12 Μαρτίου 2014, 14:22

    Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αναφορά της παρ.(1γ) σχετικά με την κατάργηση κάθε διάταξης που αντιβαίνει της διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν διότι υπάρχουν ρητές διατάξεις που προβλέπονται με νόμο και το εν λόγω σχέδιο ΚΥΑ έρχεται σε αντίθεση με αυτές.