• Σχόλιο του χρήστη 'Ξενιός Αντώνης / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός' | 15 Ιανουαρίου 2010, 17:26

    Προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου 3β του άρθρου 13 του Ν.3468/06 και η τιμή με την οποία τιμολογείται η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής του Υβριδικού σταθμού να ενσωματωθεί στον Πίνακα της παραγράφου 1β) του ίδιου άρθρου. Για λόγους βιωσιμότητας επενδύσεων Υβριδικών Σταθμών θα πρέπει να δοθεί Feed In Τariff για την τιμολόγηση της παρεχόμενης εγγυημένης ενέργειας.