• Σχόλιο του χρήστη 'αβγ δεζ' | 13 Μαρτίου 2014, 09:41

    Στο Παράρτημα V, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, 2.5. "Για υδροληπτικά έργα από δημόσιο σημείο υδροληψίας, βεβαίωση παραχώρησης χρήσης της αρμόδιας δημόσιας αρχής." Η διαδικασία παραχώρησης χρήσης για υδρευτικούς - αρδευτικούς σκοπούς για τις ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ γεωτρήσεις, του Ν.4061/12 έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 37, παραγρ. 1α). του Ν.4235/14 ο οποίος αναφέρει: "Οι Δήμοι ασκούν τη διαχείριση στα τμήματα των ακινήτων της παραγράφου 1 όπου έχουν διανοίξει γεωτρήσεις για αρδευτικούς ή υδρευτικούς σκοπούς. Ο Δήμος υποβάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και στον ΟΠΕΚΕΠΕ απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη..." Ο νόμος δεν αναφέρει καμία διαδιακασία παραχώρησης αλλά για τη "διαχείριση" των τμημάτων από τον οικείο Δήμο. Τι ακριβώς θα προσκομίσει ο χρήστης μιας ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ γεώτρησης στη διεύθυνση υδάτων, εφόσον δεν υπάρχει παραχώρηση ?