• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Καλυβιώτη - Δήμος Οιχαλίας' | 13 Μαρτίου 2014, 10:43

    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V(Νομιμοποιητικά έγγραφα). Δεδομένου ότι οι περισσότερες υδρευτικές υδροληψίες των Δήμων (κυρίως γεωτρήσεις), έχουν ανορυχθεί πριν την εφαρμογή των νόμων περί αδειοδότησης, η κατασκευή των γεωτρήσεων και των υδατοδεξαμενών που τις συνοδεύουν, έχουν πραγματοποιηθεί σε δημοτικές εκτάσεις, χωρίς παρόλαυτα την ύπαρξη τίτλων ιδιοκτησίας. Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στην παράγραφο 3 του παραρτήματος V, την απόφαση Δ.Σ. ως αποδεικτικό νομιμοποιητικό έγγραφο, για τις περιπτώσεις υδροληπτικού έργου εντός δημοτικού χώρου.