• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ' | 13 Μαρτίου 2014, 11:20

    Παράρτημα V Προτείνεται η προσθήκη της σχετικής διευκρίνισης: Για τα υδροηλεκτρικά και αντλησοταμιευτικά έργα η Α.Ε.Π.Ο. (η οποία έχει και ισχύ έγκρισης επέμβασης) αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο κατοχύρωσης του χώρου υδροληψίας, όταν πρόκειται για δημόσιες εκτάσεις.