• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Καλυβιώτη - Δήμος Οιχαλίας' | 13 Μαρτίου 2014, 11:07

    Λαμβάνοντας υπόψη : 1)το γεγονός ότι στις αιτήσεις για τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, οι δηλώσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών γίνονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία, προσεγγιστικά και κατ' εκτίμηση του ιδιοκτήτη, 2)το γεγονός ότι οι νέες υδροληψίες οφείλουν να τηρούν τους περιορισμούς των κατά τόπων Σχεδίων Διαχείρισης και τις Κανονιστικές Διατάξεις, 3)το γεγονός ότι η παρουσία των γεωλόγων ως στελέχη στις Υπηρεσίες υποδοχής και στις Δ/νσεις Υδάτων είναι ελάχιστη, είναι φανερό ότι ρόλος των γεωλόγων μελετητών, οι οποίοι θα συντασσουν την υδρογεωλογική μελέτη, είναι επιτακτικός και όχι προαιρετικός. Ιδιαίτερα στην παρούσα φάση, που η χώρα δείχνει ότι επιθυμεί την σοβαρή και επιστημονική διαχείριση των Υδατικών Πόρων.