• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΠΑ Α.Ε.' | 13 Μαρτίου 2014, 12:30

    Σε σχέση με την προτεινόμενη παράγραφο 3 του άρθρου 8 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, προτείνουμε την ακόλουθη τροποποίηση ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις στα έργα τα οποία καλύπτονται ήδη από τις διατάξεις του Ν.4001/2011: "Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 αναφέρεται η εταιρία "TRANS BALKAN PIPELINE BV", νοούνται οι Εταιρίες που αναφέρονται στην παρ.2α του άρθρου 177 του Ν.4001/2011 ή άλλη Εταιρία, η οποία είναι κάτοχος Άδειας ΑΣΦΑ. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 αναφέρεται ο "Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης", εννοείται ο Γενικός Γραμματέας της αντίστοιχης Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός των ορίων της οποίας διέρχονται οι αγωγοί των έργων της παραγράφου 1 του άρθρου 176 ή γενικότερα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου."