• Σχόλιο του χρήστη 'Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ' | 13 Μαρτίου 2014, 12:15

    Θεωρούμε ότι τους αυτεπάγγελτους ελέγχους, καθώς και τους ελέγχους καταγγελιών για την τήρηση των όρων των αδειών πρέπει να διενεργούν, για τους ορεινούς – μειονεκτικούς Δήμους, οι αντίστοιχες υπηρεσίες τους οι οποίες σύμφωνα με το Ν. 4071/12 έχουν την αρμοδιότητα ελέγχου της πληρότητας των φακέλων των προς αδειοδότηση έργων.