• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ' | 15 Ιανουαρίου 2010, 18:13

    Άρθρο 5: Παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις στην τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που δεν τεκμηριώνονται, όπως για παράδειγμα οι πολύ υψηλές τιμές για τα φωτοβολταϊκά (όταν οι τιμές των υλικών πέφτουν κατακόρυφα) και οι πολύ χαμηλές για τη γεωθερμία που μπορεί να συνεισφέρει πολύ στη συμμετοχή των Α.Π.Ε. σε στόχο 20-20-20 ως μονάδες βάσης. Ειδικά για τη Γεωθερμία γίνεται σημαντική αύξηση στην τιμή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά μόνο για σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ =< 0,5 MWe. Όμως οι σταθμοί αυτοί είναι σπάνιοι στη Γεωθερμία και δε μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά σε στόχο 20-20-20. Προτείνεται λοιπόν όπως αναθεωρηθεί συνολικά η τιμολόγηση ώστε να εξισορροπηθούν οι τιμές για όλες τις Α.Π.Ε.. Ειδικά για τη Γεωθερμία, που είναι σημαντική εγχώρια Α.Π.Ε., προτείνεται η παρακάτω τιμολόγηση ώστε να προσεγγιστούν οι τιμές που ισχύουν στην Ε.Ε.. α/α Κατηγορία ισχύος MWe Τιμή πώλησης σε €/MWe Σχόλια 1 =10 120