• Σχόλιο του χρήστη 'Καπλανίδης Γεώργιος' | 13 Μαρτίου 2014, 13:13

    Είναι αυτονόητο ότι κατά την φάση έκδοσης άδειας εκτέλεσης υδροληπτικού έργου είναι απαραίτητη γεωλογική υδρογεωλογική μελέτη από γεωλόγο μελετητή με πτυχίο μελετών κατηγορίας 20. Στοιχεία όπως η θέση του προτεινόμενου έργου υδροληψίας (γεώτρηση), το βάθος, η δοκιμαστική άντληση , η κρίσιμη παροχή της γεώτρησης είναι απαραίτητα για να μην δημιουργείται πρόβλημα στο υδρολογικό ισοζύγιο και στις γειτονικές γεωτρήσεις. Επίσης τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα και για τις υφιστάμενες υδροληψίες έτσι ώστε να υπάρχει σωστή καταγραφή, ορθολογική χρήση και η σωστή διαχείρηση των υδάτινων πόρων.