• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ' | 13 Μαρτίου 2014, 14:17

    ΠΑΡ.1: Θα πρέπει να υπάρξει ξεχωριστή αναφορά για τις αιτήσεις αδειών χρήσης νερού Υφιστάμενων δικαιωμάτων που έχουν κατατεθεί στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού στα πλαίσια της ΚΥΑ 150559/2011, καθώς έχει συγκεντρωθεί πολύ μεγάλος αριθμός φακέλων οι οποίοι δεν έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα διότι εκκρεμούσε η επίλυση βασικών ζητημάτων, όπως τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα ιδιοκτησίας, η αποτύπωση ή όχι των αγωγών μεταφοράς νερού και η προσκόμιση Έγκρισης Περιβαλλοντικής Έκθεσης για τις περισσότερες περιπτώσεις λόγω μήκους των αγωγών μεταφοράς. Επιπλέον, με την έκδοση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 2ης Ομάδας «Υδραυλικά Έργα» της Υ.Α. 1958/2012, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.3, τα υφιστάμενα υδραυλικά έργα που δεν είχαν καμία μεταβολή δεν μπορούσαν να υπαχθούν στις ΠΠΔ. Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να υπάρξει διαφορετική μεταχείριση για τις αιτήσεις που εκκρεμούν στους ΟΤΑ και αφορούν υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.