• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Π' | 13 Μαρτίου 2014, 20:12

    Άρθρο 3. §1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η υπ’ αριθμ. 706/2010 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων καθορίζει λεκάνες απορροής σε συνδυασμό με αρμόδιες Περιφέρειες για τη διαχείρισή τους και όχι υδατικά συστήματα.