• Σχόλιο του χρήστη 'Άννα Μπατσή' | 13 Μαρτίου 2014, 20:55

    Στο Παράρτημα ΙΙ: Παρ Α2 (α): όπως έχει διατυπωθεί και από άλλα άτομα, ποιος θα καταγράψει τα υφιστάμενα έργα υδροληψίας σε απόσταση 500 μέτρων? Τι αξιοπιστία θα έχει αυτή η καταγραφή? Αφορά μόνο τα αδειοδοτημένα έργα? Πολλές φορές, ακόμη και οι μελετητές αδυνατούμε να γνωρίζουμε την πραγματική κατάσταση, γιατί μπορεί στην περιοχή να υπάρχουν βιοτεχνίες, μονάδες κτλ και να μην είναι εμφανείς οι υδροληψίες. Τότε τι κάνουμε? Χτυπάμε τις πόρτες να ρωτήσουμε? Θα έπρεπε να υπάρχει μία βάση δεδομένων στις υπηρεσίες (τουλάχιστον), τα αντίστοιχα προγραμματα επεξεργασίας τους και οι εκπαιδευμένοι υπάλληλοι, να είναι καταχωρημένες οι υδροληψίες (ακόμη και αυτές που είναι σε διαδικασία ελέγχου με τα υφιστάμενα δικαιώματα), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί να ελεγχθεί η περιοχή (σε όποια ακτίνα απαιτείται).