• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Π' | 13 Μαρτίου 2014, 20:27

    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ §Α4. Η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 4. §1.3. της ΚΥΑ 17923 (ΦΕΚ 3071/Β/3-12-13), δεν απαιτείται στην περίπτωση της ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ΙΙΙ: ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΙΣ ΠΗΓΩΝ – ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ.