• Σχόλιο του χρήστη 'Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης, ΠΔΜ' | 14 Μαρτίου 2014, 00:36

    Συμφωνούμε με το σχόλιο του Τμήματος Υδροοικονομίας ΠΚΜ. Εάν η πρόθεση του Υπουργείου είναι να τροποποιήσει τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης ΚΥΑ, θα πρέπει να προβεί στις απαιτούμενες τροποποιήσεις των διατάξεων που τις διέπουν.