• Σχόλιο του χρήστη 'Άννα Μπατσή' | 14 Μαρτίου 2014, 01:45

    Παρ 1: Αφορά και τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν τις 15/01/2014 βάσει της 150559/2011? Παρ.2: Οι μερικές δεκάδες εκατοντάδες αιτήσεις που υποβλήθηκαν επίσης βάσει της 150559/2011 και υπάρχουν στις Δ/νσεις Υδάτων, δε νομίζω ότι μπορούν να αξιολογηθούν και να αδειοδοτηθούν σε 60 ημέρες...από τη στιγμή που δεν ελέγθηκαν μετά από 1,5 χρόνο!!! Παρ.3: Δηλαδή για έργα (υφιστάμενα και νέα) που βρίσκεται σε εξέλιξη η παριβαλλοντική τους αδειοδότηση, αυτή διακόπτεται, παρόλο που βάσει του Ν.4014/2011 απαιτείται??? - Γενικά για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν τις 15/01/2014 στα τμήματα Υδροοικονομίας των Π.Ε, συνεχίζεται ο έλεγχος από τις υπηρεσίες αυτές με τις διατάξεις της παρούσας νομοθεσίας ή θα διαβιβάζονται στους Δήμους, οι οποίοι είναι πλέον αρμόδιοι, σαν νέα αιτήματα? Παρ.6: Κοινώς, δεν θα υπάρξει ορισμένο διάστημα που θα ισχύουν οι ΚΥΑ 43504 και 150559, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης των αιτημάτων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και είχαν υποβληθεί σύμφωνα με τις συγκεκριμένες νομοθεσίες. Μήπως θα ήταν καλύτερο να μεσολαβήσει ένα μεταβατικό στάδιο που να ισχύουν οι παραπάνω νομοθεσίες και να εξετασθούν τα αιτήματα αυτά?