• Σχόλιο του χρήστη 'Άννα Μπατσή' | 14 Μαρτίου 2014, 01:18

    Για την απόκτηση άδειας χρήσης (στις περιτπώσεις των γεωτρήσεων), ακόμη και η προσκόμιση γεωλογικής τομής που απαιτούνταν μέχρι τώρα με την υπογραφή γεωλόγου...δεν απαιτείται? Συμφωνώ και με όσα αναφέρθηκαν για τις γεωλογικές-υδρογεωλογικές εκθέσεις σχετικά με την έκδοση άδειας εκτέλεσης και χρήσης.