• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ' | 14 Μαρτίου 2014, 07:52

    Παράγραφος 3.3. Να διευκρινιστεί η αναφορά σε άλλου είδους δικαιώματος στην έκταση όπου βρίσκεται το σημείο υδροληψίας. Παράγραφος 3.4. Πως θα γίνεται έκδοση άδειας χρήσης της υδροληψίας στο όνομα του αιτούντος που θα είναι απλά ένα μέλος εκ των συνδικαιούχων χρηστών; Κατά αυτό τον τρόπο πως θα καθίστανται εφικτή η αξιολόγηση της συνολικής απολήψιμης ποσότητας από την κατά τόπους αρμόδια υπηρεσία;