• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ' | 14 Μαρτίου 2014, 07:59

    Παράγραφος (1) Να επαναξιολογηθεί η διάταξη αυτή καθώς με την σχετική εισαγωγή της λαμβάνει χώρα τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 186 του Ν3852/10 καθώς η επιβολή κυρώσεων θα αποτελεί πλέον αποκλειστική αρμοδιότητα της αδειοδοτούσας αρχής. Παράγραφος (2) Να γίνει προσδιορισμός του είδους του πλαισίου και της νομικής υπόστασης της σχετικής συνεργασίας μεταξύ των ΟΤΑ και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης