• Σχόλιο του χρήστη 'Παπαδημητρίου Νικόλαος' | 14 Μαρτίου 2014, 08:58

    1. Πως αποδεκνύεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δημοτικών υδροληψιών που λειτουργούν παλαιόθεν σε μη δασικές εκτάσεις? Να σημειωθεί ότι σε κανένα Δήμο δεν υπάρχουν συμβόλαια ιδιοκτησίας των εκτάσεων όπου υφίστανται έργα ύδρευσης. 2. Αναφέρεται ότι δεν απαιτείται άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων αλλά μόνο άδεια χρήσης. Δηλαδή ο ενδιαφερόμενος θα εκτελεί το έργο και θα υπάρχει πιθανότητα να μην του χορηγηθεί άδεια χρήσης νερού? Επίσης θα μπορεί να ανορύξει γεώτρηση και ποτέ να μην αιτηθεί άδεια χρήσης νερού. 3. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι απαιτείται μελετητής γεωλόγος αφού σύμφωνα με τα επαγγελματικά διακιώματα μόνο αυτός μπορεί να συντάξη την έκθεση αποτελεσμάτων της γεώτρησης για την έκδοση της άδειας χρήσης νερού. 4. Θα πρέπει για την απλοποίηση των διαδικασιών και την επιτάχυνση της έκδοσης αδειών στην ίδια υπηρεσία να υποβάλλονται τα διακιολογητικά και να εκδίδεται η άδεια.