• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ' | 14 Μαρτίου 2014, 09:21

    Άρθρο 13. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας οι κατά τόπους κανονιστικές θα ισχύουν; Δεν θα πρέπει τουλάχιστον να τροποποιηθούν;