• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Μαυροματίδης' | 14 Μαρτίου 2014, 13:26

    Είναι ξεκάθαρο ότι η τοπική κοινωνία αντιδρά στην πώληση της «Μικρής» ΔΕΗ. Οι ελάχιστοι που υποστηρίζουν την πώληση με αναφορές περί επενδύσεων ή εκσυγχρονισμού της ΔΕΗ ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει πρώτα από όλα να συνυπολογίσουν τις συνέπειες που θα προκληθούν από τα πιθανά σενάρια για τις επιπτώσεις στην Δυτική Μακεδονίας τα οποία δυστυχώς δεν καταγράφηκαν. Είναι ανύπαρκτος ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός και φυσικά αδιανόητη για τους κυβερνώντες η εκτίμηση των αποτελεσμάτων των σχεδιαζόμενων πολιτικών αυτών σχετικά με την ενέργεια τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο (περιοχές που έχουν μεγάλη εξάρτηση από τη λειτουργία της σημερινής ΔΕΗ). Θέμα το οποίο το ΤΕΕ / τμ. Δυτικής Μακεδονίας ανέδειξε και επισήμανε εγκαίρως από το 2010 για την Δυτική Μακεδονία «…τα εναλλακτικά σενάρια απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από την αναγκαία τεκμηρίωση, σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις στην περιοχή εφαρμογής τους». Για όσους δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν το οικονομικό αποτέλεσμα που επιφέρει η λειτουργία της ΔΕΗ με τους ΑΗΣ και τα λιγνιτωρυχεία στη Δυτική Μακεδονία σας παραπέμπω επίσης στην μελέτη του ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας η οποία παρουσιάστηκε σε όλους τους φορείς και εστάλη αρμοδίως και στην κυβέρνηση και στο σύνολο των θεσμικών φορέων ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Μελέτη εκτίμησης του κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής. Συνεχίζουν να αγνοούνται συστηματικά οι αποφάσεις και οι παρεμβάσεις για το εν λόγω θέμα και των αυτοδιοικητικών φορέων πέραν του ΤΕΕ και των εργαζομένων. Ενδεικτικά: Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης σε απόφαση του [376/10.6.2013] ζητά: «…την υποχρέωση να εγγράψει στις υποχρεώσεις της ΔΕΗ ή στα διάδοχα αυτής σχήματα, όσες απορρέουν από το θεσμοθετημένο και συμφωνημένο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ ΔΕΗ και Τοπικής Κοινωνίας. Το πλαίσιο των υποχρεώσεων ΔΕΗ και πολιτείας περιλαμβάνει έργα και δράσεις που είναι αναγκαίο να κοστολογηθούν όλες, και αφορά ενδεικτικά: • η αποκατάσταση των εδαφών • οι μετεγκαταστάσεις των οικισμών • η παροχή Τηλεθέρμανσης • οι αποξηλώσεις ή επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΣ όταν παύσει η λειτουργία τους • η αξιοποίηση και χρήση από την τοπική κοινωνία των υδάτων των υδροηλεκτρικών έργων • η χρηματοδότηση συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου της μεταλιγνιτικής περιόδου • υποχρέωση καταβολής Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης • η κάλυψη του «Εξωτερικού Κόστους» από τη λιγνιτική παραγωγή» Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας ζητά [23.12.13] αναλόγως κοστολογημένη αποτύπωση των υποχρεώσεων της ΔΕΗ. Τι σημαίνουν τα παραπάνω: Εάν αποφασίσετε τελικά να ιδιωτικοποιήσετε τη σημερινή δημόσια ουσιαστικά ΔΕΗ οφείλετε να δείτε τις πιθανές επιπτώσεις των πράξεων σας στην τοπική κοινωνία και την εθνική οικονομία. Και αυτό πρέπει να γίνει τεκμηριωμένα. Διότι οφείλετε να εγγράψετε τις υποχρεώσεις των «επενδυτών» στην πραγματική αποτίμηση της ΔΕΗ δηλαδή στις κοστολογημένες υποχρεώσεις που δεν είναι μόνο οι τυχόν δανειακές υποχρεώσεις της αλλά και τα συμφωνημένα σχέδια δράσης και αναμενόμενες ενέργειες που αναφέρονται ενδεικτικά στις παραπάνω αποφάσεις των θεσμικών φορέων. Επισημαίνεται ότι η «ανοχή» της τοπικής κοινωνίας διαχρονικά ήταν απέναντι στον «λόγο» της Δημόσιας ΔΕΗ και όχι απέναντι στους ιδιώτες που θα "επιβληθούν" από το παρόν νομοσχέδιο και οι οποίοι θα αμφισβητήσουν τις μη εγγεγραμμένες συμφωνημένες υποχρεώσεις της σημερινής ΔΕΗ με την τοπική κοινωνία. Δημήτρης Μαυροματίδης Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Αντιπρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Μακεδονίας