• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΗ' | 14 Μαρτίου 2014, 15:55
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Κύριε Υπουργέ Σε συνέχεια της εισηγητικήςέκθεσης του ανωτέρωθέματοςαναφέρεται ότι ο στόχος είναι η δημιουργία νέας καθετοποιημένης, ως προς τα στοιχεία ενεργητικού, ανθρώπινου δυναμικού και πελατειακής βάσεως, ανώνυμης εταιρείας ηλεκτρισμού, η οποία θα δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η δημιουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης συνάδει με το ευρωπαϊκό ζητούμενο για απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με όρους ελεύθερου ανταγωνισμού, ιδίως στο πλαίσιο του Τρίτου Ενεργειακού Πακέτου. Στην πραγματικότητα η εταιρεία που θέλετε να φτιάξετε δεν συνάδει με το ευρωπαϊκό ζητούμενο αλλά με υποτελείς χώρες της Ευρώπης λόγω μνημονίου. Αγαπητέ κ. Υπουργέ, σήμερα η ΔΕΗ επιχορηγεί με ρυθμιζόμενατιμολόγια μη ευάλωτεςομάδες (απόλυταφτωχούςκαταναλωτές) διότιαλλιώς το κόστοςενέργειας θα ήταναπαγορευτικό για την άσκηση της δραστηριότηταςτους. Σήμερα οι αγρότες παράγουν γιατί η ΔΕΗ δημιούργησε το αγροτικό τιμολόγιο με περίπου 64 €/MWh όταν οι άλλοι καταναλωτές Χ.Τ. πληρώνουν περισσότερο από 120 €/MWh. Αντίστοιχες άλλες μεγαλύτερες χρεώσεις έχουν οι κλάδοι των επαγγελματοβιοτεχνών και μικρών επαγγελματιών. Οι νησιώτες μας πληρώνουν την ίδια τιμή με την ηπειρώτικη ενώ το κόστος παραγωγής για τα νησιά είναι μεγαλύτερο των 197 €/MWh. Όλους αυτούς τους καταναλωτές τους επωμιζόταν η ΔΕΗ χρησιμοποιώντας τον εγχώριο λιγνίτη και τα νερά για να επιτύχει να πληρώνουν λιγότερο. Ποια θα είναι η επομένη μέρα για τους καταναλωτές αυτούς με το σπάσιμο της ΔΕΗ; Ποιος θα αναλάβει το κόστος τους; Ή μήπως στόχος σας είναι να σταματήσει η αγροτική παραγωγή, να φύγουν οι νησιώτες λόγω τιμολογίων από τα νησιά και να σταματήσουν να παράγουν οι επαγγελματοβιοτέχνες; Η αγορά αυτή τη στην παρούσα φάση έχει εγκατεστημένη ισχύ 4456 MW λιγνιτικών μονάδων με 69% μέσο συντελεστή χρησιμοποίησης (12ος 2013 -1ος 2014) 4391 MW μονάδων φυσικού αερίου με μέσο συντελεστή χρησιμοποίησης 38% (12ος 2013) και 29% (1ος 2014) 3018 MW υδροηλεκτρικών μονάδων με μέσο συντελεστή χρησιμοποίησης 14% (12ος 2013) και 11% (1ος 2014) Αν εξετάσουμε τα στοιχεία συμμετοχής των μονάδων στην παραγωγή για το 2013, οι λιγνιτικές μονάδες συμμετείχαν σε ποσοστό 48%, οι πετρελαϊκές 0%, οι μονάδες φυσικού αερίου 25%, τα υδροηλεκτρικά 12% και οι ΑΠΕ 16% . Επιπλέον η διακύμανση της ζήτησης από συμβατικές μονάδες μέσα σε ένα 24ωρο κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 4000 MW ελάχιστη ζήτηση έως 8000 MW μέγιστη ζήτηση με συνολική εγκατεστημένη ισχύ σε μονάδες λιγνίτη και φυσικού αερίου 8847 MW. Η μεγάλη αυτή διακύμανση στη ζήτηση οφείλεται και στην παραγωγή από ΑΠΕ που όταν παράγουν προηγούνται και εκτοπίζουν συμβατικές μονάδες. Επομένως το διαθέσιμο παραγωγικό δυναμικό από συμβατικές μονάδες κάθε ημέρα απαιτείται να μπορεί να ενταχθεί άμεσα στο σύστημα. Δεδομένου ότι η εκκίνηση μιας λιγνιτικής μονάδας χρειάζεται κατά μέσον όρο 4 ώρες με πιθανότητα να φθάσει στις 6 ώρες, είναι κατανοητό ότι οι λιγνιτικές μονάδες δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για να καλύψουν τις διακυμάνσεις ισχύος μέσα σε μια μέρα λόγω και των τυχόν προβλημάτων που μπορούν να εμφανιστούν κατά την εκκίνηση αλλά είναι επιβεβλημένο οι διαθέσιμες λιγνιτικές μονάδες να λειτουργούν τουλάχιστον το τεχνικό τους ελάχιστο. Επομένως οι λιγνιτικές μονάδες πρέπει να λειτουργούν και να καλύπτουν τμήμα της ζήτησης ισχύος και οι μονάδες φυσικού αερίου που είναι πιο ευέλικτες και έχουν έως και μία ώρα χρόνο εκκίνησης από θερμή κατάσταση, έως και 8 ώρες σβηστές, να καλύπτουν τις διακυμάνσεις ζήτησης του φορτίου. Επιπλέον είναι κατανοητό ότι αφού οι λιγνιτικές μονάδες με βάση τους παραπάνω τεχνικούς λόγους πρέπει να εντάσσονται πρώτες στο σύστημα για να ανοίξει ο ανταγωνισμός στο λιγνίτη πρέπει να αυξηθεί η εγκατεστημένη ισχύς σε λιγνιτικές μονάδες αρκετά πάνω από την ελάχιστη ζήτηση των 4000 MW, εγκαθιστώντας νέα λιγνιτική ισχύ, όπως κάνει η ΔΕΗ αντικαθιστώντας παλιές μονάδες με τη νέα μονάδα της Πτολεμαΐδας 5, φιλική στο περιβάλλον και υψηλού κόστους επενδυσης. Ο άλλος τρόπος είναι να αποσυρθεί λιγνιτική παραγωγή και να δοθούν άδειες για εγκατάσταση νέων μονάδων φυσικού αερίου, θα επιβαρύνει το κόστος ηλεκτροπαραγωγής και τις τιμές των καταναλωτών. Βέβαια αυτό είναι θέμα του ενεργειακού σχεδιασμού που πρέπει να προηγηθεί του Σχεδίου νόμου. Επομένως το παρών σχέδιο δεν θα ανοίξει την αγορά για να πέσουν οι τιμές γιατί και ο ιδιώτης που θα αγοράσει τις λιγνιτικές μονάδες και θα θέλει μεγαλύτερη απόδοση της επένδυσης του από ότι μια Δημόσια Επιχείρηση γιατί θα προσφέρει τη λιγνιτική παραγωγή σε χαμηλότερες τιμές από ότι η ΔΕΗ; Βέβαια λόγω του πακέτου εγκατεστημένης ισχύος στη χώρα έτσι όπως αναλύθηκε παραπάνω οι μονάδες ΦΑ έχουν ουσιαστικά έσοδα μόνο από τις ρυθμιζόμενες πληρωμές. Η δημιουργία όμως μιας νέας καθετοποιημένης επιχείρησης ηλεκτρισμού στο πρότυπο της ΔΕΗ, με λιγνιτικές μονάδες, υδροηλεκτρικές μονάδες και μονάδα Φ.Α. δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά θα το επιτείνει για τους παραγωγούς με μόνο ΦΑ που συνεπακόλουθα μπορεί να ζητήσουν μεγαλύτερα έσοδα από ΑΔΙ και σε αυτή την περίπτωση να επιβαρυνθεί περαιτέρω η αγορά με ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Η υδροηλεκτρική παραγωγή περιλαμβάνει μονάδες υψηλού κόστους από τις οποίες πολλές δεν έχουν αποπληρωθεί και έχουν συντελεστή χρησιμοποίησης από 8 έως 14%. Πως θα εκτιμηθεί η τιμή που θα δώσει τώρα ο αγοραστής για να αποσβέσει το τίμημα των μονάδων αυτών σε 30ετία, που είναι ο χρόνος αποπληρωμής για τέτοιες μονάδες, και με το οποίο είχε υπολογίσει η ΔΕΗ την εσωτερική απόδοση των κεφαλαίων της ή το τίμημα που θα πληρώσει ο ιδιώτης θα υπολογισθεί με μεγαλύτερο συντελεστή απόδοσης των κεφαλαίων του, οπότε η ΔΕΗ θα αναγκασθεί να πουλήσει τις μονάδες αυτές σε τίμημα χαμηλότερο από την αξία τους; Οσον αφορά τα ορυχεία που εισφέρονται, αυτά δεν είναι περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ αλλά έχει παραχωρηθεί η εκμετάλλευση τους σε αυτή που είναι Δημόσια Επιχείρηση, προς όφελος της κοινωνίας, και με βάση τον ιδρυτικό της Νόμο, ο οποίος ισχύει και σήμερα. Ο Νόμος αυτός προβλέπει: 1. Ιδρύεται Οργανισμός υπό την επωνυμίαν « Δημοσία Επιχείρησις Ηλεκτρισμού», σκοπόν έχων την κατασκευήν και εκμετάλλευσιν υδροηλεκτρικών και θερμοηλεκτρικών έργων καθ΄άπασαν την χώραν, την εγκατάστασιν εθνικού δικτύου προς μεταφοράν της παραγομένης ηλεκτικής ενεργείας και την διάθεσιν αυτής. Ο Οργανισμός ούτος αποτελεί δημοσίαν επιχείρησιν ανήκουσαν εξ ολοκλήρου εις το Ελληνικόν Δημόσιον, λειτουργούσαν χάριν του δημοσίου συμφέροντος, αλλά κατά τους κανόνας της ιδιωτικής οικονομίας, (τας μεθόδους της ιδιωτικής επιχειρηματικής οικονομίας) απολαμβάνουσαν διοικητικής και οικονομικής αυτοτελείας, τελούσαν όμως υπό την ανωτάτην εποπτείαν και έλεγχον του κράτους... 2. ...Αποφεύγει τας αδικαιολογήτους διακρίσεις κατά την παροχήν ηλεκτρικής ενεργείας μεταξύ των διαφόρων περιοχών της χώρας κατά τον καθορισμόν των τιμολογίων μεταξύ καταναλωτών της αυτής κατηγορίας. 3. ...Θερμικών εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας. Εις την περίπτωσιν ταύτην θέλει χρησιμοποιή κατά προτίμησιν εγχωρίους καυσίμους ύλας.( Να εξασφαλίζει την παραγωγήν ηλεκτρικής ενεργείας δι’ αποκλειστικής κατά το δυνατόν χρησιμοποιήσεως εγχωρίων πηγών ενεργείας όπως επεξηγείται στο σχετικό Βασιλικό Διάταγμα). Θα δεσμεύει ο ίδιος Νόμος και τη μικρή ΔΕΗ πλήρως ιδιωτική επιχείρηση; Επιπλέον αυτός που θα πάρει τα Ορυχεία μετά την εξάντληση του κοιτάσματος ποιες υποχρεώσεις θα έχει για την αποκατάσταση των εδαφών και την απόδοσή τους πίσω στο Δημόσιο; Έχει ληφθεί επίσης υπόψη ότι οι τοπικές κοινωνίες είναι ανεκτικές στις δραστηριότητες της ΔΕΗ μέχρι σήμερα λόγω Δημόσιου χαρακτήρα και των παράπλευρων κερδών που έχουν από τη ΔΕΗ. Εάν αυτές αντιδράσουν στην παραχώρηση των λιγνιτικών μονάδων και κοιτασμάτων πως θα μπορέσουν αυτές οι μονάδες να λειτουργήσουν; Έχουμε πολλά παραδείγματα από τη Γερμανία, κυρίως, που νέες μονάδες άνθρακα δεν εγκαταστάθηκαν λόγω των αντιδράσεων των κατοίκων και των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Ο ιδιώτης που θα έχει πρόσβαση στο λιγνίτη θα έχει το δικαίωμα να τον πουλά στο εξωτερικό, να κλείνει τις λιγνιτικές μονάδες και συμπληρώνει με φθηνές εισαγωγές; Ποιο θα είναι το αντίκτυπο στην απασχόληση για την τοπική κοινωνία και τι θα γίνει εάν έτσι έχει πλεονάζων προσωπικό; • Σχόλιο άρθρο 1 παράγραφος2 :  Μελίτη Ι: Πρόκειται για την πιο σύγχρονη λιγνιτική μονάδα της Ελλάδος διαθέτοντας το μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης. Επίσης, είναι η καθαρότερη από πλευράς ρύπων μιας και διαθέτει σύστημα αποθείωσης καυσαερίων και η επενδυση δεν έχει αποπληρωθεί ακόμη.  Μελίτη ΙΙ: Παραχωρείται η άδεια κατασκευής μονάδος χωρίς δέσμευση για το χρόνο υλοποίησης της κατασκευής.  Αμύνταιο Ι,ΙΙ: Οι συγκεκριμένες μονάδες είναι αυτές που τροφοδοτούν με θερμική ενέργεια (τηλεθέρμανση) τους οικισμούς Φιλώτα, Λεβαίας και Αμυνταίου. Δεν εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη παροχή τηλεθέρμανσης στους κατοίκους των περιοχών αυτών που επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες την περίοδο του χειμώνα.  Κομοτηνή: Πωλείται ο ΑΗΣ που αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση στην ευαίσθητη περιοχή της Θράκης. Ως εκ τούτου, ενεργειακά στηρίζεται η περιοχή από τις εισαγωγές ρεύματος από τη γειτονική Βουλγαρία και Τουρκία.  Κοιτάσματα Κλειδιού-Βεύης-Κομνηνών-Λόφων: Είναι ορυχεία στα οποία δεν έχει γίνει διάνοιξη. Δεν ορίζεται εάν υπάρχει δέσμευση για διάνοιξη και εκμετάλλευση αυτών των κοιτασμάτων  ΤΟ 30% ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΞΙΑΣ 300 ΔΙΣ €.  Υδροηλεκτρικά: παραχωρούνται φράγματα των οποίων οι ταμιευτήρες περιέχουν νερό, δημόσιο αγαθό. Επίσης εξυπηρετούν, εκτός από παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, άρδευση αγροτικών εκτάσεων και ύδρευση οικισμών. Επιπλέον, η μεγάλη επέμβαση στην τοπική χλωρίδα και πανίδα έγινε για εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος και όχι για κερδοφορία ιδιωτικών επιχειρήσεων.  To 30% του παραγωγικού δυναμικού αφορά το 30% των λιγνιτικών μονάδων, το 30% των υδροηλεκτρικών μονάδων το 30% των μονάδων φυσικού αερίου και το 30% των πελατών της εταιρίας. Δεν αφορά τις μονάδες των νησιών που επιβαρύνουν τη ΔΕΗ.