• Σχόλιο του χρήστη 'Ρακόπουλος Γιώργος' | 20 Μαρτίου 2014, 14:35

    Γενικά για αδειοδοτούσες αρχές Η απόληψη νερού από επιφανειακά ύδατα, από μεμονωμένους χρήστες (Φυσικά πρόσωπα) παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα (Επειδή η ανάλυση τους είναι ιδιαίτερα μακροσκελής, ενδεικτικά αναφέρω: Αδυναμία ελέγχου ποσοτήτων, καταστρατήγηση οικολογικής παροχής, απουσία ασφάλειας του χρήστη, μερική καταστροφή περιβάλλοντος από ανεξέλεγκτα έργα υδροληψίας, απουσία οργανωτικού φορέα χρηστών, έντονες διαμάχες μεταξύ των γειτονικών χρηστών, απουσία ελέγχου εγκρίσεων επέμβασης, απουσία οργανωμένων προγραμμάτων άρδευσης κλπ.) Θα πρέπει σε αυτά τα έργα, δηλαδή απολήψεις από επιφανειακά ύδατα, να αιτείται πάντα κάποιος οργανωμένος φορέας ιδιωτικός ή δημόσιος (Π.χ. ΤΟΕΒ, Δήμος κλπ), ο οποίος να επιμερίζει το νερό και τα προγράμματα μεταξύ των χρηστών και γενικά να έχει έναν ελεγκτικό - εποπτικό ρόλο. Οι επιμέρους προϋποθέσεις πρέπει να ρυθμίζονται μέσω κανονιστικών αποφάσεων.