• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ' | 20 Μαρτίου 2014, 20:55

    Η ΔΕΥΑ Κέρκυρας αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την αδειοδότηση των υφιστάμενων υδροληψιών της διότι είναι αδύνατον να καλύψει τις απαιτήσεις του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου . Έχει διατυπώσει εγγράφως το πρόβλημα με το υπ' αριθμ. 5240/4.9.2013 έγγραφό της προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ και την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και ηδη έχει συντάξει και σας στέλνει νέο σχετικό επίσημο έγγραφο που παρακαλούμε πολύ να λάβετε υπ' όψιν σας στην τελική διατύπωση του Νόμου