• Σχόλιο του χρήστη 'Κανατσούλης Ιωάννης' | 3 Απριλίου 2014, 09:11

    Μέσω του άρθρου 12 επίλυση του προβλήματος για τους οικισμούς οι οποίοι «δήθεν» στερούνται νόμιμης έγκρισης βάσει του άρθρου 24 του Ν.3889/2010 και οι οποίοι έχουν μαραζώσει μεταχειριζόμενοι από την μια μεριά ως περιοχές εκτός σχεδίου με όλες τις απαγορεύσεις και από την άλλη υποχρεώνονται να πληρώνουν φόρους και όλα τα χαράτσια με τιμή ζώνης ως εντός σχεδίου με το αντικειμενικό σύστημα. Το προτεινόμενο νέο ρυθμιστικό της Αττικής προβλέπει «οικιστικούς υποδοχείς» των οποίων το περίγραμμα και τα όρια στις περισσότερες των περιπτώσεων συμπίπτουν απόλυτα με τα θεσμοθετημένα ΓΠΣ και εγκεκριμένα από τον Οργανισμό Αθήνας ή με άλλα λόγια οικισμούς προ του 1923 εντός εγκεκριμένων και μη αμφισβηθέντων ή μηδέποτε προσβληθέντων ορίων δημοσιευθέντων νομίμως σε ΦΕΚ. Τα εγκεκριμένα ΓΠΣ είναι δημοσιευμένα στον κατάλογο των θεσμοθετημένων ΓΠΣ Νομού Αττικής, κατά Καλλικρατικό Δήμο, πρώην Δήμους, το ΦΕΚ με τον αριθμό έγκρισης, το σύνολο των εγκεκριμένων ΓΠΣ κατά πρώην Δήμο κλπ. Βάσει του νέου ρυθμιστικού Αττικής η κυριότερη αρχή για την οικιστική ανάπτυξη είναι ότι η κάλυψη των οικιστικών αναγκών επιδιώκεται κυρίως μέσα στην ήδη θεσμοθετημένη αστική γη, οπότε η οικιστική ανάπτυξη διοχετεύεται καταρχήν στις υφιστάμενες πόλεις και οικισμούς. Εν συνέχεια, από τα κυριότερα μέτρα για την οικιστική ανάπτυξη κατά το νέο ΡΣΑ είναι ότι η οικιστική ανάπτυξη κύριας και παραθεριστικής κατοικίας διοχετεύεται στις θεσμοθετημένες οικιστικά περιοχές και ότι τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) της Αττικής αποτελούν τα πολεοδομικά σχέδια εξειδίκευσης του νέου ΡΣΑ κλπ. Η πρόταση λοιπόν κατάλληλα επεξεργασμένη νομικά για την επίλυση του προβλήματος των οικισμών που δημιούργησε χωρίς λόγο ο Ν.3889/2010 δίδεται μέσα από το ίδιο το νέο ΡΣΑ, με βάση το κάτωθι νόημα και περιεχόμενο. Για όσες περιοχές συγκεκριμένα το θεσμοθετημένο ΓΠΣ του οικισμού, εγκεκριμένο από τον Οργανισμό της Αθήνας, δημοσιευμένο στο ΦΕΚ με το περίγραμμα και τα όρια του ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ χονδρικά με το περίγραμμα, όρια κλπ κατά περιοχή του αντίστοιχου «οικιστικού υποδοχέα»: τότε οι περιοχές αυτές που καταλαμβάνονται υπό οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις τις διοίκησης όπως αποφάσεις Νομαρχών μέχρι και το έτος 1979 και έχουν δημοσιευθεί σε οικείο ΦΕΚ, θεωρούνται κανονικά ως νομίμως προϋφιστάμενοι του έτους 1923, είναι απόλυτα νόμιμοι και διέπονται από τους αντίστοιχους Νόμους, Διατάξεις και κανόνες που ισχύουν για τους εν λόγω οικισμούς.